Vakantie en vrije dagen

Schooljaar 2023-2024

Vakantie

 • Kerstvakantie maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie maandag 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024
 • 2e Paasdag maandag 1 april 2024
 • Meivakantie maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024
 • 2e Pinksterdag maandag 20 mei 2024
 • Zomervakantie vrijdag 12 juli 2024  t/m 23 augustus 2024

Studiedagen

 • Maandag 11 september
 • Maandag 8 januari

Rapportvergaderingen

Er zijn 3 rapportvergaderingen per schooljaar. Bij de rapportvergaderingen van lesperiode A en B gaan de leerlingen tot 11:50 uur naar school. In de middag hebben de mentoren en vakdocenten dan de vergadering. Elk team/bouw heeft op een andere dag van de week hun rapportvergaderingen. Op de andere dagen van de lesweek, wordt het basisrooster gevolgd.

Lesperiode A

 • Maandagmiddag 20 november 2023: Middenbouw en KRC360
 • Dinsdagmiddag 21 november 2023: Plusbouw
 • Donderdagmiddag 23 november 2023: Onderbouw en i-LaB!
 • Vrijdagmiddag 24 november 2023: ATBouw

Lesperiode B

 • Maandagmiddag 4 maart 2024: Middenbouw en KRC360
 • Dinsdagmiddag 5 maart 2024: Plusbouw
 • Woensdagmiddag 6 maart 2024: i-Lab!
 • Donderdagmiddag 7 maart 2024: Onderbouw
 • Vrijdagmiddag 8 maart 2024: ATBouw

Lesperiode C

 • Maandag 1 juli. Alle leerlingen zijn deze dag lesvrij. 
  De gehele dag vinden de rapportbesprekingen plaats, zodat er nog voldoende ruimte is om in de rest van de week de herkansingen voor te bereiden en te maken.