Pedagogisch klimaat

Het Kromme Rijn College biedt een voorspelbare menselijke en materiële schoolomgeving, met veel structuur in de les, dag, week en periode. Als authentieke docenten handelen wij allemaal vanuit dezelfde basis. Met Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) en Trauma sensitief onderwijs (TSO) doen we recht aan wat leerlingen nodig hebben.

In de dagelijkse schoolpraktijk lossen wij problemen op en kennen wij het herstelrecht- en -plicht na ongewenst gedrag (herhaaldelijk niveau 3 en 4). In de klas stellen wij normen, die we wijzigen als dat nodig is. Klassenafspraken maken we mét de leerlingen, want dat past bij een school voor én door leerlingen. Het fundament van een gecertificeerde PBS-school is het werken vanuit visie en waarden. Vanuit onze schoolwaarden formuleren wij gezamenlijke basisgedragsverwachtingen. De schoolwaarden zijn zichtbaar binnen en buiten de school. Het fundament van onze gezamenlijke waarden, gezamenlijke ervaringen en gemeenschappelijke taal maken van het Kromme Rijn College een mini-maatschappij, een oefenplek voor leerlingen.

Pedagogisch handelen

Wij begeleiden leerlingen in een positieve leer-, werk- en leefomgeving, met gedragsverandering als beoogd resultaat. Om dit te bewerkstelligen, werken onze docenten vanuit schoolwide Positive Behavior Support (PBS). Wij leiden hen op tot expert in traumasensitief lesgeven. Hierdoor worden zij competent in gesprekvoering, signaleren & interveniëren en handelingsgericht werken. Dit pedagogisch meesterschap zorgt voor een positief klimaat, wat voor onze leerlingen een voorwaarde is om tot leren te komen. Wij versterken het pedagogische klimaat met een lesaanbod van sport en sociale vaardigheden (sport-sova) en drama, gebaseerd op schoolbrede weekdoelen. Activiteiten tijdens de lessen bieden de jongeren een leer-oefenplek waar zij door middel van sport-sova en drama concrete ervaringen opdoen. Zij worden aangezet om te reflecteren op hun gedrag en te experimenteren met gedragsalternatieven. Zo stimuleren we de ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden en vergroten we het repertoire van sociale en emotionele vaardigheden. De verwachting is dat gedragsbelemmeringen en sociaal emotionele belemmeringen hierdoor verminderen. Wij stimuleren leerlingen ook om regelmatig te reflecteren op eigen handelen en gedrag, zodat zij betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. Daarnaast zijn de leerlingen onderdeel van een groep, klas of team in de school. Door omstanders actief te betrekken maken we iedereen op een positieve wijze verantwoordelijk voor een leefbare en veilige school.

In ons schoolveiligheidsplan beschrijven we hoe wij fysieke en sociale veiligheid in en om het schoolgebouw waarborgen.