Locaties

Het Kromme Rijn College kent drie locaties. Elke locatie heeft zijn eigen karakter, die aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Het KRC is de hoofdlocatie van het Kromme Rijn College. Leerlingen met de leerroutes vmbo, praktijkonderwijs, (pre-) entree en branche opleidingen volgen hier hun onderwijsprogramma. Bij enkele leerroutes is stage een onderdeel van de schoolweek, waardoor leerlingen in deeltijd naar school komen. Binnen de locatie zijn vier teams te onderscheiden, die ieder 4 tot 7 klassen telt. Klassen worden samengesteld op basis van leerjaar, leerniveau én leerlingkenmerken en ondersteuningsbehoefte. Zo worden leerlingen met internaliserende gedragskenmerken bij elkaar in de klas ingedeeld en externaliserende gedragskenmerken bij elkaar in een klas ingedeeld. Ook hebben we klassen waarin leerlingen zowel gematigd externaliserend als internaliserend gedrag laten zien.

i-LaB! is tijdelijk op de Ramsesdreef gevestigd. Het team bestaat uit ongeveer 6 lesgroepen, voor leerlingen binnen de leerroute VMBO TL (mogelijk KBL) of HAVO/VWO t/m leerjaar 3. i-LaB! helpt leerlingen om na 2 jaar(vmbo) of 3 jaar (HAVO/VWO) de overstap naar het voortgezet regulier onderwijs te maken. Door expertise te delen met enkele VO-scholen in Utrecht, kunnen leerlingen hier na hun i-LaB!-periode verder leren en een diploma halen. Mocht uitstroom naar regulier onderwijs (voor route VMBO) toch niet mogelijk zijn, dan is doorstroom naar het KRC op de Kranenburgerweg mogelijk. Voor HAVO/VWO onderwijs zoeken we contact met collega VSO scholen. Op termijn is een permanente locatie op de Rubenslaan gerenoveerd, en zal de locatie op loopafstand van de hoofdlocatie zijn.

KRC 360 is (in ambitie) 360 dagen per jaar beschikbaar voor onze leerlingen. We zijn daarnaast 360 graden betrokken, dus bij alles wat speelt bij -en om onze leerlingen heen. Leerlingen op KRC 360 lukt het (nog) niet om in een klas volgens het reguliere lesrooster naar school te gaan. Samen met de leerling, ouders/verzorgers, hulpverlening en kernpartner(s), maken we een stappenplan. In het stappenplan. komen alle stappen te staan, om zo snel als mogelijk is (en duurt zo lang als nodig) weer in een klas met een volledig lesrooster onderwijs te kunnen volgen (binnen locatie KRC of i-LaB!). Hiervoor werken we samen met de leerling, ouders/verzorgers, zorg, buurtteam en andere betrokkenen om samen een leerzaam, vullend weekrooster te maken. Hierin zal een combinatie zijn tussen onderwijs, sport, dagbesteding/stage, therapie/behandeling of een bijbaan. Het proces van leren en ontwikkeling is een interactief proces, waarin de leerling en de betrokkenen (in wisselende mate) samen verantwoordelijk zijn.