Lestijden en agenda

Lestijden.

Er zijn binnen het Kromme Rijn College verschillende lestijden vastgesteld. De meeste leerroutes hebben les tot lesuur 6 of lesuur 7. In Magister komt het basisrooster, zodat voor elke individuele leerling (en klas) duidelijk is wat hun start en eindtijd is.

 • Voor de locatie KRC 360, i-LaB!, bovenbouw en middenbouw zijn de lestijden;

1e lesuur 08.15-09.05

2e lesuur 09.05-09.55

3e lesuur 09.55-10.45

pauze 10.45-11.00

4e lesuur 11.00-11.50

5e lesuur 11.50-12.40

pauze 12.40-12.55

6e lesuur 12.55-13.45

7e lesuur 13.45-14.35

pauze 14.35-14.50

8e lesuur 14.50-15.40

9e lesuur 15.40-16.30

 • Voor de locatie onderbouw en plusbouw

1e lesuur 08.15-09.05

2e lesuur 09.05-09.55

pauze 09.55-10.10

3e lesuur 10.10-11.00

4e lesuur 11.00-11.50

pauze 11.50-12.05

5e lesuur 12.05-12.55

6e lesuur 12.55-13.45

7e lesuur 13.45-14.35

8e lesuur 14.35-15.25

9e lesuur 15.25-16.15

 • Afwijkende lesprogramma´s

*De leerlingen die een brancheopleiding volgen of toegeleid worden naar arbeid hebben een lesrooster volgens afspraak.
*De leerlingen die nieuw instromen kunnen geplaatst worden in een diagnosetraject. De duur van het traject zit tussen de 2 en 6 weken. De lestijden wijken dan af en zijn volgens afspraak met de betrokken orthopedagoog/mentor.
*De leerlingen die onderwijs volgen op KRC360 hebben een opmaat programma, waardoor de lestijden later kunnen beginnen en de de lesdag eerder kan eindigen. De lesuren worden wel aangehouden bij het vormgeven van een weekvullend programma.
*Sommige leerroutes hebben afwijkende lestijden. Hierover wordt u door de mentor geïnformeerd. Waar nodig zijn de schooltijden aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Ook wanneer dit van toepassing is, wordt u hierover door de mentor geïnformeerd.
*Op stagedagen zijn de tijden afhankelijk van het bedrijf waar de leerling stageloopt.

Agenda

Voortgangsgesprekken (oudergesprekken)

 • Maandag 9 oktober 2023 Lesvrije dag.
 • Maandagmiddag en -avond 18 december 2023 De leerlingen die les hebben op maandag, zijn deze dag om 11:50 uur uit.
 • Maandagmiddag en -avond 12 februari 2024 De leerlingen die les hebben op maandag, zijn deze dag om 11:50 uur uit.
 • Maandagmiddag en - avond 22 april 2024 De leerlingen die les hebben op maandag, zijn deze dag om 11:50 uur uit.
 • Maandag 8 juli 2024 Lesvrije dag.

De mentor nodigt de betrokkenen uit voor een gesprek van 45 minuten en/of 20 minuten. De leerlingen komen altijd mee met het gesprek. We vinden het van belang om met de leerling in gesprek te gaan, in plaats van over de leerling te praten. Mocht de maandag niet lukken, dan kunt u met de mentor een andere afspraak inplannen.

Werkend leren meerdaagse (WLM)

De stagecontracten en begeleidende brieven zijn te vinden bij protocollen en documenten.

Leerjaar 1; Werkendleren-3-daagse

 • maandag 27 t/m woensdag 29 november 2023
 • maandag 18 maart t/m woensdag 20 maart 2024

Leerjaar 2; Werkendleren-4-daagse

 • maandag 27 t/m donderdag 30 november 2023
 • maandag 18 maart t/m donderdag 21 maart 2024

Leerjaar 3; Werkendleren-5daagse

 • maandag 27 t/m vrijdag 1 december 2023

Leerjaar 3 Havo/Vwo, Werkendleren-4daagse

 • maandag 18 maart t/m donderdag 21 maart 2024