Naar KRC

Oriëntatie, kennismaken of meer informatie?

Op het Kromme Rijn College is het de gewoonte dat ouders/verzorgers eerst telefonisch contact opnemen met de school voor een oriëntatiegesprek en om de school te zien. U kunt bellen met 030-2076298 en dan krijgt u de gelegenheid om uw naam en telefoonnummer in te spreken op een bandje, u wordt z.s.m. teruggebeld om een afspraak te maken. U kunt ook het formulier aan de rechterkant invullen.

Naast de onderstaande algemene informatie rondom aanmelden geldt voor zowel groep 8 (POVO) als voor zij-instroom (VOVO) aanvullende informatie. Kijk op de pagina die voor u van toepassing is.

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier wordt volledig ingevuld inclusief ondertekening (door gezaghebbende) en de daarop gevraagde documenten. Het aanmeldformulier wordt per mail (eventueel per post) naar het Kromme Rijn College verzonden.

Leerlingendossier

De school van herkomst draagt via Onderwijs transparant (OT) het dossier definitief aan ons over. In het dossier zien we minstens: het Ontwikkel Perspectiefplan van de school van herkomst, beschrijving van de onderwijsbehoefte van de leerling met belemmerende en bevorderende factoren en de didactische gegevens. Belangrijk voor ons is te weten voor welk niveau, studierichting en leerjaar de leerling wordt aangemeld. Ook vragen wij uit of de leerling internaliserende of externaliserende gedragskenmerken heeft of een combi van beide als ondersteuningsbehoeften heeft.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken wij de eerste aanzet tot het Ontwikkelperspectiefplan (OPP). Dit is gemaakt door de Commissie van Begeleiding (CvB). Verder maken we met elkaar afspraken over de datum wanneer de leerling begint en het traject gedurende de eerste weken op school.
Diagnostische fase: Als een leerling wordt aangemeld waarbij hulpvragen zijn met betrekking tot cognitieve en didactische capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling of er al diagnostiek plaatsvindt waarin de school kan bijdragen wordt de leerling in een diagnostische fase geplaatst. Er vindt diagnostiek plaats door o.a. de orthopedagoog om een helder beeld te krijgen van de leerling en diens ondersteuningsbehoeften. Diagnostiek bestaat bijvoorbeeld uit een ontwikkelingsanamnese, sociaal-emotionele vragenlijsten, diatoetsen, intelligentietest, vragenlijsten en interviews naar leerstrategieën en studievaardigheden. Daarnaast kan er direct een training vanuit school worden opgezet, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining. De diagnostische fase duurt ongeveer 2-6 weken, en vindt buiten het reguliere lesprogramma plaats (mogelijk in opbouw). Binnen 6 weken vindt een evaluatiegesprek plaats met leerling en ouders/verzorgers waarin met elkaar het uitstroomperspectief van de leerling wordt vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in het Ontwikkelperspectiefplan (OPP).

Boeken en laptop

Het Kromme Rijn College bestelt na een complete aanmelding, een boekenpakket voor een leerling. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Bij aanvang van een schooljaar helpen we bij de opstartdagen de leerlingen in de klas met kaften. Het kaftpapier wordt door ons geregeld. Ook ander schoolmateriaal schaffen wij aan, zodat iedere leerlingen zijn of haar schoolspullen op orde heeft. Bij de schoolspullen wordt ook een laptop voor elke leerling ter beschikking gesteld. Dit betekent dat uw dochter/zoon/pupil geen eigen device mee hoeft te nemen naar school.