Examen

Download de PDF's / open de Forms


Planning(en) SE weken en/of herkansingen 

Leerjaar 4 
BB1
BB2
BB3
BB4

DO1
DO2
DO3
IS2

Leerjaar 3
MB3
MB6
DS5
PB3

Planning(en)

Beroepsgerichte keuzevakken 3e leerjaar
Zoals toegelicht op de ouderavond van 26 september, kiezen 3e jaars-leerlingen in de leerroute BBL, KBL en LWT vier beroepsgerichte keuzevakken uit de lijst van dit formulier.

Examenreglement, gedragsverwachtingen, PTA
De gedragsverwachtingen tijdens examens, het examenreglement en het PTA zijn te vinden onder het kopje protocollen en documenten.