Over Ons

Missie & visie

Het Kromme Rijn College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en biedt onderwijs aan leerlingen van 11 tot en met 19 jaar. We zijn een school voor leerlingen die, als gevolg van hun gedrag, in hun schoolloopbaan en burgerschapsontwikkeling zijn vertraagd. Onder onze begeleiding in een positieve leer-, werk- en leefomgeving, worden de leerlingen bewust van oplossing en herstel, wat leidt tot gedragsverandering waardoor het perspectief ontstaat om binnen twee of drie jaar op het hoogst haalbare niveau door te stromen naar een passende school voor praktijkonderwijs, vmbo, havo óf mbo. Daarnaast rusten we toe op eindexamen vmbo en arbeid met of zonder brancheopleiding. “Hier staat het schoolteam voor!”

De school heeft als doel het (leer)gedrag van leerlingen te beïnvloeden om zo tot betere leerprestaties te komen. Dit doen we door het onderwijs goed te organiseren en hierbij rekening te houden met de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen.

“Waar geloven we in?” Mét de leerlingen!” worden vijf schoolwaarden herkend, erkend en benut op het Kromme Rijn College: moreel, lef, zelf leiden, verbinden en genieten. De waarden zijn belangrijk voor leerlingen en docenten in de onderlinge interactie, het denken bij interventies en toekomstgericht leren. Dat betekent in school:

“We lossen problemen op en kennen het herstelrecht en -plicht na fouten en in alle vakken is aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden. Ons doel is de afstand tussen school en maatschappij te verkleinen. “We gaan ervoor!” om een voorspelbare menselijke en materiële schoolomgeving te onderhouden, met veel structuur in les, dag, week en periode. We handelen als authentieke docenten uniform in de basis. Dat begint met dat we gebruik maken van Schoolwide Positive Behaviour Support (SPBS) en 21e-eeuwse vaardigheden, zo wordt recht gedaan aan wat jongeren nodig hebben. Digitale vaardigheden zoals ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en programmering maken hier steeds meer deel van uit.