Medezeggenschapsraad (MR) KRC

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders/verzorgers en medewerkers van de school meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende rol in beleidszaken en advies- & instemmingsrecht. Om als MR goed te kunnen functioneren, is het belangrijk dat ouders/verzorgers goed vertegenwoordigd zijn in de MR. Dit draagt bij aan het wij zorgen voor een goed klimaat op school waarin de leerlingen zich prettig voelen. In de MR zitten op dit moment twee docenten en twee ouders. Als je graag wilt dat de MR een bepaald onderwerp bespreekt, kun je een email sturen naar MR@krommerijncollege.nl