Toelatingsbeleid (VOVO)

Als Kromme Rijn College vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de werkwijze die wij hanteren en te ondertitelen waarom dit zo is.

Helaas zijn er momenten waarop wij door capaciteitsgebrek niet alle leerlingen die een VSO plek nodig hebben, kunnen plaatsen. Door een forse groei zijn er op de terreinen formatie en huisvesting soms knelpunten.

  • Er is een mogelijkheid dat een totale leerlingenstop afgekondigd wordt. Er is dan geen plek beschikbaar (er wordt niet gewerkt met een wachtlijst).
  • Voor bepaalde groepen geldt een leerlingen-, toelatingsstop (er wordt niet gewerkt met een wachtlijst).

Op de website van het Kromme Rijn College zullen beschikbare plekken kenbaar gemaakt worden. Leerlingen die binnen het beschikbare aanbod vallen, kunnen zich aanmelden op het Kromme Rijn College (mits aan de algemene toelatingseisen voldaan wordt). Indien leerlingen aangemeld worden die buiten het beschikbare aanbod vallen, kunnen zij niet toegelaten worden.

Algemene toelatingseisen op het Kromme Rijn College zijn:

  • De leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
  • De leerling zijn/haar leerjaar en leerniveau passen binnen het onderwijs aanbod van het Kromme Rijn College.
  • De leerling heeft samen met zijn gezaghebbende (ouders/verzorgers) een volledig ingevuld aanmeldformulier inclusief ondertekening ingeleverd bij het Kromme Rijn College (inclusief bijbehorende kopieën, zie aanmeldformulier).
  • Het complete dossier van de leerling is bij het Kromme Rijn College in goede orde ontvangen, middels een beveiligde omgeving (voorkeur OT) door de huidige school.
  • Dossiers die niet compleet zijn kunnen niet in behandeling worden genomen.

Let op:

  • Er wordt niet gewerkt met een loting. De dossiers worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • Een oriëntatiegesprek en/of rondleiding geldt niet als aanmelding.
  • Wij werken niet met een wachtlijst.