Ziek melden/verzuim

Ziek melden

We vragen ouders/verzorgers om ziekte/afwezigheid altijd telefonisch te melden, bij voorkeur tussen 7.45 – 8.15 uur. Het telefoonnummer van de school is: 030 - 2076299, u kunt dan op een bandje de naam van uw kind/pupil inspreken en de reden van afwezigheid. Als een leerling gebruik maakt van leerlingenvervoer, dienen ouders/verzorgers ook de vervoerder in te lichten. Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, nemen wij contact op met de ouders/verzorgers.

Verzuim

Het is belangrijk dat leerlingen naar school komen. Elke dag houden we bij of een leerling aanwezig is en wat de reden is van afwezigheid. Als een leerling niet op school is en een leerling is niet afgemeld, dan bellen we altijd naar huis. Als een leerling 16 uur of meer verzuimt, dan nemen wij altijd contact op met afdeling leerplicht. Bij herhaling van verzuim zonder reden kan Leerplicht een proces verbaal opmaken en een zorgmelding uit laten gaan.

Bijzonder verlof

Voor het aanvragen van bijzonder verlof is er in Utrecht een speciale regeling. Op de website van de gemeente Utrecht kunt u hierover meer informatie vinden en een aanvraagformulier bij bijzonder verlof voor meer en minder dan tien dagen.

Te laat komen

Een leerling hoort op tijd op school te komen en in de klas te zijn. Hiervoor kent het Kromme Rijn College het ‘inloopkwartiertje’. Alle leerlingen lopen vanaf 8.15 tot 8.30 uur de school binnen. Wanneer een leerling toch te laat is, wordt dit genoteerd in de verzuimlijst van de leerling. De mentor bespreekt dit te-laat-kom-gedrag met de leerling. Als de leerling herhaaldelijk te laat blijft komen, wordt Leerplicht ingeschakeld.

 

>> Terug naar Praktische informatie