Onze werkwijze

Onze kerntaak is om leerlingen te begeleiden naar vervolgonderwijs. Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen voor te bereiden op de toekomst, in kennis, in vaardigheden en in gedrag (houding). Dit doen we door het bieden van onderwijs in kleine klassen (groepsgrootte in de ondersteuningsklassen maximaal 6 leerlingen, in de reguliere klassen 8 en in de uitstroom klassen maximaal 10 leerlingen) met veel extra ondersteuning waar veel structuur wordt geboden. We kijken naar het einddoel, het uitstroomperspectief, maar ook naar de doelstellingen die we tussendoor willen behalen.

Indeling van de groepen

Samen met de ouders/verzorgers en de leerling stellen we een plan op om de leerprestaties te verhogen door het gedrag te verbeteren. Er wordt individueel maatwerk geboden als blijkt dat vervolgonderwijs niet mogelijk is en een leerling beter kan uitstromen naar werk. De klassen worden ingedeeld op basis van gedragsuitingen; internaliserend en externaliserend (zie afbeelding hiernaast), type onderwijs en de ondersteuningsbehoefte. Met ingang van 1 augustus 2020 is voor de leerlingen met internaliserende gedragsuitingen zelf een aparte schoollocatie aan de Mesdaglaan. Hierdoor ontstaat voor beide groepen leerlingen een veilige leeromgeving. Daarnaast kijken wij naar het  leerjaar en het leerniveau.

 

>> Terug naar Kromme Rijn College