Missie & Visie

We zijn een school voor jongeren die, als gevolg van hun gedrag, in hun schoolloopbaan en burgerschapsontwikkeling zijn vertraagd. Onder onze begeleiding in een positieve leer-, werk- en leefomgeving, worden de leerlingen bewust van oplossing en herstel, wat leidt tot gedragsverandering waardoor het perspectief ontstaat om binnen drie jaar op het hoogst haalbare niveau door te stromen naar een passende school voor praktijkonderwijs, vmbo, havo óf mbo. Daarnaast rusten we toe op arbeid met of zonder brancheopleiding. “Hier staat het schoolteam voor!”

 

“Waar geloven we in?” Mét de leerlingen!” worden vijf schoolwaarden herkend, erkend en benut op het Kromme Rijn College: moreel, lef, zelf leiden, verbinden en genieten. De waarden zijn belangrijk voor leerlingen en docenten in de onderlinge interactie, het denken bij interventies en toekomstgericht leren. Dat betekent in school: “We lossen problemen op en kennen het herstelrecht en -plicht na fouten en in alle vakken is altijd aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden. Ons doel is de afstand tussen school en maatschappij te verkleinen.

 

 “We gaan ervoor!” om een voorspelbare menselijke en materiële schoolomgeving te onderhouden, met veel structuur in les, dag, week en periode. We handelen als authentieke docenten uniform in de basis. Dat begint met dat we gebruik maken van Schoolwide Positive Behaviour Support (SPBS) en 21e-eeuwse vaardigheden, zo wordt recht gedaan aan wat jongeren nodig hebben. Digitale vaardigheden zoals ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en programmering maken hier steeds meer deel van uit.

 

>> Terug naar Kromme Rijn College