Bestuur

Kromme Rijn College maakt deel uit van Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht. SPO Utrecht is het schoolbestuur van alle openbare basisscholen, de school voor speciaal basisonderwijs (Luc Stevensschool), de scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (Herderschêeschool, SO Fier en Kromme Rijn College) en de Internationale School in de gemeente Utrecht.

Contactgegevens

College van Bestuur: Thea Meijer (voorzitter) en Anko Hoepen
Secretaris van het bestuur en de Raad van Toezicht: secretariaat@spoutrecht.nl
Postadres: Postbus 9315, 3506 GH Utrecht
Bezoekadres: Orteliuslaan 871, 3528 BE Utrecht
Telefoonnummer: 030 – 26 52 640
E-mailadres: info@spoutrecht.nl.

Zie voor meer informatie: www.spoutrecht.nl.

 

>> Terug naar Kromme Rijn College