Aanmelden

Om toegelaten te worden op het Kromme Rijn College heeft elke leerling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, waarin een bekostiging voor een intensief arrangement wordt toegewezen. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind op het Kromme Rijn College. Helaas kunnen nu geen nieuwe leerlingen worden aangemeld, tot minimaal de Herfstvakantie van 2022 is een leerlingenstop van  kracht. 

 

Op school is het de gewoonte dat ouders eerst telefonisch contact opnemen met het Kromme Rijn College voor een gesprek en om de school te zien. U kunt  bellen met 030-2076298 en dan krijgt u de gelegenheid om uw naam en telefoonnummer in te spreken op een bandje, u wordt binnen 24 uur teruggebeld om een afspraak te maken.

 

Binnen de provincie Utrecht bestaan er sinds vorig jaar tussen de Samenwerkingsverbanden(SWV) en alle scholen samenwerkingsafspraken, zodat jongeren die voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in aanmerking komen een zo passend mogelijke plek krijgen. U kunt deze afspraken nalezen op onze pagina aanmelding en plaatsing.

  

Vanuit ons samenwerkingsverband is een overzicht beschikbaar van de VSO scholen in onze regio en het onderwijs en de mogelijkheden die zij bieden. Dit kan helpend zijn om tot een goede schoolkeus te komen.