Aanmelden

Om toegelaten te worden op het Kromme Rijn College heeft elke leerling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, waarin een bekostiging voor een intensief arrangement wordt toegewezen. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind op het Kromme Rijn College.

 

Via 'Aanmelding en Plaatsing' kunt u hier meer over lezen en vindt u de uitleg waarom we de ouders gelegenheid geven eerst het oriëntatieformulier (PDF) of oriëntatieformulier (Word document) in te vullen. Na de oriëntatie kunt u hier ook het aanmeldformulier(PDF) of aanmeldformulier(Word document) vinden om in te vullen. Uw handtekening mag later worden ingevuld. U kunt dit aanmeldformulier na invullen mailen naar info@krommerijncollege.nl met de bijlagen zoals genoemd in het aanmeldformulier.

Vanuit ons samenwerkingsverband is een overzicht beschikbaar van de VSO scholen in onze regio en het onderwijs en de mogelijkheden die zij bieden. Dit kan helpend zijn om tot een goede schoolkeus te komen.