Verwijsindex

In Utrecht gebruiken we de Verwijsindex. Dit is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. De Verwijsindex zorgt ervoor dat leerkrachten, hulpverleners en instanties elkaar snel kunnen vinden en dat jongeren die hulp nodig hebben tijdig worden opgemerkt.

Als een professional zich zorgen maakt over een kind of jongere, geven ze een signaal af in de Verwijsindex. Voor de betrokkenen is in één oogopslag te zien welke instanties en andere hulpverleners nog meer betrokken zijn en een signaal hebben afgegeven in de verwijsindex. Gezamenlijk bespreken ze hoe ze de best passende hulp kunnen bieden aan de jongere en eventueel het gezin. Zo zorgen we ervoor dat instanties niet langs elkaar heen werken en er geen informatie verloren gaat. 

Recht op privacy

In de verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie, alleen de namen en contactgegevens van betrokken professionals worden geregistreerd. Als een professional een registratie in de verwijsindex doet, wordt dit met ouders en/of jongere besproken. Zodra het weer goed gaat met het kind wordt het signaal in de Verwijsindex inactief gemaakt. Het signaal is nog enige tijd zichtbaar voor eventuele professionals die later een signaal afgeven. Na maximaal 7 jaar verdwijnt zijn of haar naam uit het systeem. Buitenstaanders kunnen het systeem niet inzien. De Verwijsindex is alleen beschikbaar voor professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dat is wettelijk geregeld en er wordt ook streng op gecontroleerd, want een kind en zijn/haar gezin hebben recht op privacy.

Zie voor meer informatie ook: