Meldcode Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en voor politie en justitie.

Meer informatie: Meldcode Kindermishandeling VO uitgegeven door het Nationaal Jeugd Instituut (2011).