Locatie IK-RC

Het Kromme Rijn College krijgt met ingang van 1 augustus 2020 een tweede nieuwe locatie.

Locatie 1 Kranenburgerweg 

De bekende locatie aan de Kranenburgerweg wordt de locatie voor leerlingen met externaliserende problematiek en leerlingen met internaliserende problematiek in hun examen jaar Leerwerk traject (4LWT). Door de opening van de tweede locatie is er vanaf 1 augustus de mogelijkheid om alle groepen hun eigen lokaal te geven. Als gevolg van de groei moesten deeltijdgroepen lokalen delen, soms handig maar daardoor wordt een lokaal nooit echt ‘eigen’.

 

Locatie 2 Mesdaglaan

Op de tweede locatie krijgen we een onderwijsomgeving die passend is voor onze leerlingen met internaliserende problematiek.

De uitbreiding met 4 lokalen is aan de Mesdaglaan, dus lekker dicht bij school voor het gebruik van gymzaal, dojo en technieklokaal. Er is besloten de i-leerlingen (internaliserende) daar te huisvesten omdat deze groep gegroeid is de afgelopen jaren tot 66 jongens en meisjes. Deze populatie is daarmee 40% op het huidige totaal aantal van 165 leerlingen. In dit aparte gebouw wordt voor deze doelgroep de ontwikkelingen in leren en gedragsbeïnvloeding doorontwikkelend. Dit is direct een meer passende oefenomgeving om buiten het lokaal te werken op het leerplein en dus in gemengde groepen ter voorbereiding op het regulier onderwijs of OPDC. Met in ieder geval de collega’s Kathalijne, Danielle, Barbera krijgen leerjaar 1, 2 en 3 daar hun onderwijs. De internaliserende examenkandidaten LWT4 blijven gewoon les ontvangen op locatie 1 en worden hierdoor extra voorbereid op deelname in vervolg onderwijs waar vaak geen aparte mogelijkheden voor leerlingen met internaliserende problematiek zijn. 

Voor een definitieve oplossing is al een aanvraag bij de gemeente gedaan. De schets hiervoor is een VSO10-14 voor in ieder geval de internaliserende jongens en meisjes uit Utrecht en omgeving (met toelaatbaarheidsverklaring).  

 

Onderwijs aanbod op beide locaties

Het onderwijs aanbod blijft op beide locatie ongewijzigd: er is keuze uit de leerroutes havo, het vmbo; basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg en het praktijkonderwijs. Het Kromme Rijn College biedt de leerlingen in het leerwerktraject (een praktische vereenvoudigde versie van vmbo bbl) de mogelijkheid om hun diploma te halen. In andere leerroutes worden de leerlingen, zo snel als zij daar klaar voor zijn of in ieder geval na het derde leerjaar, begeleidt naar het regulier onderwijs of een iklas op het Orthopedagogisch Centrum Utrechtse School (OPDC US) om hun diploma te halen. Als terugkeer naar regulier onderwijs of OPDC US niet tot de mogelijkheden behoord wordt in maatwerk voor elke leerling een oplossing gezocht om een startkwalificatie voor vervolg onderwijs of leer- of werkplek in de maatschappij te vinden.

 

>> Terug naar Praktische informatie