Magister

Het Kromme Rijn College werkt met het digitale leerlingvolgsysteem Magister. Via deze link kunt u inloggen. Alle medewerkers gebruiken dit systeem om belangrijke gegevens over een leerling te noteren, zoals het rooster en de aanwezigheid. De cijferontwikkeling kan ook via het Magister-account worden gevolgd.

Een viertal getallen zijn hierbij erg belangrijk:

  • 1,0 = een onrechtmatigheid tijdens het proefwerk (niet herkansbaar)
  • 1,1 = een toets gemist die nog moet worden ingehaald
  • 1,2 = de inhaalafspraak niet nagekomen (niet herkansbaar)
  • 1,3 = is het laagst haalbare cijfer

Ouders/verzorgers ontvangen bij aanvang van het schooljaar een inlogcode voor Magister en kunnen zo het leerlingvolgsysteem bekijken. Als er vragen zijn, kunnen leerlingen en ouders/verzorgers terecht bij de mentor.

 

>> Terug naar Praktische informatie