School weer open op 2 juni?!

Clock
14 mei 2020
Hoe geef je middelbaar onderwijs op 15 meter afstand 2

Na de meivakantie zijn de meeste leerlingen/klassen goed doorgegaan met het afstandsonderwijs. Dit jaar zijn er nog negen weken tot de zomervakantie. Dit is inclusief de twee laatste project-/activiteitenweken aan het einde van dit schooljaar. Dit betekent vandaag dat er nog zeven weken zijn voordat lesperiode C wordt afgesloten. Een periode van hard werken voor de leerlingen, extra zwaar soms door de Ramadan. We ondersteunen de leerlingen en werken hard om er met elkaar goede weken van te maken.

 

Het vooruitzicht dat we vanaf 2 juni ‘weer naar school gaan’ en de leerlingen op 1,5 meter in contact met hun docenten kunnen komen is helpend. Dat het een grote uitdaging gaat worden om voor 167 leerlingen onderwijs te verzorgen in ons schoolgebouw begrijpt u. We wachten daarom met smart op de richtlijnen VSO van ons koepelorgaan Lecso. Hierin het antwoord op de belangrijkste vraag aan het RIVM en OC&W: “Hoe zwaar weegt de 1,5 meter richtlijn voor jongeren in het VSO?” De oplevering van het VSO protocol, met hierin de vertaling van de beantwoording is gisterenmiddag -helaas- uitgesteld tot begin volgende week.

 

Als Kromme Rijn College zijn wij al enige tijd aan de hand van tal van uitwerkingen: het protocol VO-raad, handreiking Speciaal Basisonderwijs, opstartdocument praktijkonderwijs en gezond verstand ons aan het voorbereiden. Dat is inmiddels in een vergevorderd stadium: modellokaal ingericht, visualisaties besteld, zeep en desinfecterende houders en vloeistof aanwezig, script voor inloop, verblijf, pauze en vertrek geschreven, felgele hesjes gekocht etc. Bij wijze van spreken kunnen maandag aanstaande al alle klassen en groepen fysiek aanwezig zijn.


« terug naar het nieuwsoverzicht