Ouderinformatiebrief maart 2021

Clock
03 maart 2021
Hoofdingang met nieuwe waarden

U kunt de brief in PDF inzien en evt. vervolgens downloaden.

Ook in maart 2021 blijft Corona het (onderwijs)nieuws beïnvloeden: Het voortgezet onderwijs en ook een aantal VSO-scholen in de regio gaan weer één dag open voor fysiek onderwijs. Gelukkig kunnen wij met trots zeggen dat wij het afgelopen jaar de schoolgang bijna altijd hebben kunnen continueren als het moest; voor examenkandidaten, kinderen van ouders met vitale beroepen en voor die jongens en meisjes waarvoor het ritme van dagelijkse schoolgang belangrijk is. In de basis kunnen de leerlingen alweer geruime tijd drie dagen per week naar hun gebouw aan de Kranenburgerweg of Mesdaglaan. Dit in combinatie met een tweetal effectieve online lesdagen, waarvoor ik een schouderklop geef aan collega’s én leerlingen. En om het compleet te maken: ook deze vakantie waren er weer de activiteitendagen onder leiding van meester Maarten, belde collega’s verschillende leerlingen en kwamen leerlingen in de ochtend online voor een chat. Sjapoo!

Deze schoolprestatie houden wij vol, met vooruitziende blik gaan we dit rooster dan ook doorzetten tot de meivakantie om de stabiliteit en voorspelbaarheid voor de leerlingen te garanderen. Maar dan is een extra studiedag nodig om onze ‘voorsprong’ te behouden. Op maandag 8 maart is een extra ingelast moment voor het schoolteam. Het volgende moment wordt medio juni want dat is ons inhaal lustrum feest. Deze beide dagen komen uit de nog in te delen twee dagen vanwege de uitgestelde en inmiddels ook geannuleerde studie-meerdaagse van collega’s. Ik realiseer mij dat de aankondiging voor aanstaande maandag laat was, excuus.

In dit covid tijdperk is nog een aanpassing nodig: de lerend-werken-meerdaagse. Deze week komt te vervallen, net als in het najaar. Wij voorzien dat met de dreiging van een ‘derde golf’ het niet mogelijk gaat zijn om voor voldoende leerlingen een loopbaan- en beroepsoriëntatie (LOB) te organiseren. Enkele online LOB-onderdelen kunnen wel doorgaan en daarom combineren wij die met de diatoetsweek. Dit is een belangrijke niet-methode-gebonden test in het voortgezet onderwijs, waar de didactische voortgang van de leerling gemeten wordt, die van invloed is op de schoolloopbaan. De leerlingen in het praktijkonderwijs doen een drempelonderzoek en in de pre-entree groepen de Devianttoets.

Deze samengevoegde week start met de rapportvergadering dag (volgens jaarplanning) op maandag 29 maart en dinsdag 30 maart tot en met vrijdag 2 april maken de leerlingen thuis en online de testen en opdrachten. Voor die leerlingen waarvoor de test van invloed is op hun leerroute komen naar school. Dit wordt op 24 of 25 maart met u en uw kind/pupil gecommuniceerd via de mentor. De verplaatsing van deze online testdagen geeft de mogelijkheid een 12e lesweek toe te voegen aan lesperiode B. Hierdoor hebben de docenten en leerlingen meer tijd de proefwerken te plannen, in te laten halen en te herkansen. Toch blijft het altijd een spannende tijd ook al zijn er nog ruim vier weken te gaan. En ik zeg: “Nog goed leren voor de laatste proefwerken en snel een afspraak maken voor inhaalmoment of herkansing”.

Voor enkele leerlingen gaat het erom spannen of ze op een hoger/lager niveau gaan werken. Voor anderen komt echt het laatste signaal dat hun gemiddeld jaarcijfer nog steeds op “zitten blijven” staat. Voor deze leerlingen is er een extra oudergesprek na Pasen waarin de analyse van het rapport en de testresultaten besproken worden. Dit kan direct tot een leerroutewijziging leiden of hieruit worden ‘leer’ afspraken voor lesperiode C en een vervolgafspraak gemaakt om afstroom en doubleren te voorkomen. 

 

U kunt altijd de cijferontwikkeling volgen middels uw Magister-ouder-account. Ik merk hierbij op dat een viertal getallen erg belangrijk zijn:

1,0 = een onrechtmatigheid tijdens het proefwerk (niet herkansbaar)

1,1 = een toets gemist die nog moet worden ingehaald

1,2 = de inhaalafspraak niet nagekomen (niet herkansbaar)

1,3 = is het laagst haalbare cijfer

 

Dan nieuws over ons personeel. Meester Rien maakt weer zijn eerste uren op school en ook juf Willy is weer halve dagen aanwezig. Om de re-integratie van juf Lianne te bevorderen wordt zij mentor van een (i)KRC-klas. Ondanks de progressie gedurende hun re-integratie en met het moment weer terug voor de klas is het besef gekomen bij de juffen Danielle en Kathalijne dat hun loopbaan vervolgen in het regulier onderwijs meer passend is. Voor beide vacatures wordt intern, meester Rutger, voorzien en/of zijn tijdelijk mensen ingehuurd, juf Sabrine tot de voorjaarsvakantie en meester Arnoud tot de meivakantie. Met betrekking tot de collega's in opleiding beëindigen juf Marleen en meester Avelino hun stage en is meester Rik gestart. De situatie van juf Renske levert nog geen terugkeer op.

 

Er zijn met betrekking tot lesperiode B een aantal belangrijke data, welke ik noem:

* vrijdag 26 maart is de laatste lesdag van lesperiode B (en zijn alle inhaal-overhoringen en -repetities gemaakt);

* maandag 29 maart houdt het docententeam rapportvergadering: de leerlingen zijn die dag vrij;

* dinsdag 30 maart maakt de mentor in overleg met de leerling afspraken over de herkansing/herprofilering van maximaal twee toetsen over alle vakken;

* donderdag 1 april is onder schooltijd en op school ruimte voor de herkansingen/herprofileringen;

* dinsdag 6 april wordt het rapport met de leerlingen besproken en uitgereikt om mee te nemen naar huis.

* Let op! Op dinsdag 6 april start de derde en laatste lesperiode (C)!

 

Ik wens alle leerlingen succes met de afronding van lesperiode B en persoonlijke groei op weg naar de meivakantie.

Namens het schoolteam groet ik,                                                          

Wim van Ruitenbeek

 


« terug naar het nieuwsoverzicht