Ouderinformatiebrief januari 2021

Clock
13 januari 2021
picto news

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

 

Fijn dat alle leerlingen weer goed -online vanuit thuis of fysiek op school- zijn teruggekeerd van de vakantie. Én hierbij heet ik de nieuwe leerlingen over afstand of heb dit al eerder in nabijheid gedaan van harte welkom! De scholensluiting is weer terug en heeft een enorme impact op de samenleving en dus ook op onze mini-maatschappij (i)KRC. We maken er op anderhalve meter of grotere afstand maar het beste van zo aan het begin van 2021.

 

De eerste twee weken van het nieuwe kalenderjaar was volledige aanwezigheid van leerling fysiek aan de Mesdaglaan of aan de Kranenburgerweg nog niet mogelijk. Het nieuws van dinsdag maakt dat dat nog minder reëel is voor de komende tijd: al het onderwijs blijft langer dicht én de anderhalve meter maatregel is terug op scholen. Dat hebben wij u ‘s avonds per sms direct laten weten. Toch gaan wij vanaf maandag aanstaande tot de voorjaarsvakantie weer helemaal open. Dus ook de teams iKRC, de onder- en middenbouw komen naar school, maar wij promoten het thuiswerken als het kan. Dat is niet nodig voor de maximale leerlingencapaciteit op school, maar wel voor de continuïteit van de lessen. Ik licht dat graag even toe:

  • we moeten een maximale capaciteitsgrens van 8 leerlingen per lokaal hanteren om veilig afstand te kunnen houden. Dat getal is onze normale groepsgrootte, dus geen probleem. Ook niet voor onze één uitstroom- en drie examen- klassen (maximaal 10 leerlingen), omdat deze groepen niet vol zitten.
  • er zijn collega’s nodig om het onderwijs te verzorgen, op afstand of fysiek. Het thuisonderwijs kan bijna altijd doorgang vinden met docenten in quarantaine. Naast/door leerlingen lopen ook zij met de Engelse variant een verhoogd risico, dus kan deze situatie toenemen.

 

Voor de teams iKRC, de onder- en middenbouw zijn de volgende keuzes gemaakt om de komende vijf weken voorspelbaar te zijn voor het ritme van dag en week.

Groen: In basis geldt twee dagen online-les en drie dagen les-op-school.

Geel: De jongens en meisjes die ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen mogen een extra dag naar school. Zij worden de vierde dag opgevangen door de mentor en in combinatie met andere leerlingen werken zij in een lokaal of op het leerplein

Rood: Wanneer het voor uw zoon/dochter/pupil belangrijk is (of vanwege vitaal beroep) is vijf dagen onderwijs op school altijd mogelijk.

Voor zelfstandig reizende jongeren kan een combinatie op één lesdag gemaakt worden om daarmee een extra dag schoolgang te creëren.

> het ochtenddeel is van 8.15 uur tot 10.50 uur,

> het wisselmoment is van 10.50 uur tot 11.40 uur en

> het middagdeel is van 11.40 tot 14.15 uur.

Voor de leerlingen met taxivervoer organiseren wij altijd hele lesdagen. De weekindeling van de leerlingen bespreekt de mentor telefonisch met de ouders/verzorgers.

 

De opzet voor de schoolgang voor de ondersteuningsklassen (OKrc) verandert op woensdag in een online-lesdag! Voor de duidelijkheid: de deeltijd: examenklassen, brancheopleiding (beveiliging, keukenassistent, barbier etc) en arbeidstoeleiding blijft ongewijzigd. Wanneer een jongere de stageplek kwijtraakt komt deze van 8.15-10.50 uur naar school voor begeleiding.

 

Verwachtingen

De leerlingen mogen op een onlinelesdag op drie momenten verwachten dat de mentor in teams contact opneemt voor een welzijnsgesprekje. De tijden hiervoor zijn 8.30 uur “goedemorgen, zo ziet de dag eruit”, 11.00 uur “lukt het allemaal, wat heb je geleerd” en om 13.30 uur “dagreflectie, tot morgen”. Er is geen lesrooster in de tussenliggende tijd met geplande groepsinstructielessen. De mentor maakt in de ochtend voorspelbaar welke vakdocenten online beschikbaar zijn voor vragen. En ja, soms is die docent met iemand bezig en moet je even wachten met je vraag. Soms parkeert de vakleerkracht de vraag tot er meerdere leerlingen dezelfde vraag hebben om hem in een deelgroep te beantwoorden. Vaker verwijst de juf of meester je naar een klasgenoot om zo de uitleg te krijgen. Toch even benoemen, als je heel veel vragen stelt kan een docent je blokken voor een tijdje. En alle contactmomenten zijn met camera aan!  

 

LET mondkapje OP!

Preventief geldt bij het lopen in het schoolgebouw: over de gangen, in de pauzeruimte én in de lokalen “…uit voorzorg en waar mogelijk…” het dragen van het mondkapje. Alleen wanneer je zit mag hij af en bij voorkeur weer op tijdens het praten onderling zeker binnen 1½ meter afstand van elkaar. Dat geldt voor leerlingen onderling en in contact met hun docent. Met de Engelse variant van Covid is het erg belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt en medeleerlingen (soms collega’s) hieraanMondkapje klein herinnert. Dus het dragen van een mondkapje is géén vrijblijvendheid meer en zal bij herhaaldelijk ‘vergeten’ leiden tot uitsluiting van fysiek onderwijs. Immers, het gaat om de gezondheid van jezelf en anderen!

 

Wisselingen

De vertraagde klaswisselingen en mentorwijzigingen worden vanaf maandag 18 januari ook doorgezet. De leerlingen die dat betreft zijn hiervan op de hoogte of krijgen dit nog uitgelegd de komende dagen. Uw als ouder/verzorger (bent) wordt hierover gebeld en in sommige gevallen wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek om de argumentatie te geven. De veranderingen in mentoraat zijn: meester Ab (iKRC) gaat zijn taak voortzetten in het team OKrc waar hij de klas van juf Lianne overneemt. Zij is bijna hersteld en gaat zich binnen dit team bezighouden met de ondersteuningsklas voor leerlingen met een tijdelijk individueel arrangementen. Dat kan 1op1 onderwijs zijn of in een deelgroep met een aantal andere leerlingen in combinatie met zorg. In de onderbouw komt de derde groep terug onder leiding van juf Marijn (zij komt van het OKrc). In deze klas is extra aandacht voor taal en zij gaat deze opdracht samen uitvoeren met de nieuwe gymmeester Wouter. Meester Tonnie verruilt de onderbouw voor het iKRC en neemt daar de tl/havo 2e/3e klas over van juf Barbera. Zij is er tijdens haar re-integratie achter gekomen dat sommige school specifieke zaken niet wijzigen. Dat belemmert uiteindelijk haar functioneren en daarom gaat zij nu op zoek naar een andere werkomgeving. We hebben afscheid genomen van meester Mike (docent Engels deeltijd). Nog niet terug voor de klas, maar een stapje dichter bij herstel zijn: juf Danielle, juf Kathalijne en meester Rien. Zij werken aan hun herstel in combinatie met schooltaken achter de schermen. Er is nog geen duidelijkheid over de werkhervatting van juf Renske.

Dan het heugelijk nieuws: meester Alexander is trots vader geworden van een dochter! Hij is vanaf volgende week weer present als docent, mentor en teamcoach op het iKRC.

 

Lesvrije dagen

Drie belangrijke data waarop uw kind/pupil vrij is:

- vrijdag 29 januari is een studiedag voor de medewerkers van het Kromme Rijn College.

- op maandag 15 februari zijn de oudergesprekken om de voortgang te bespreken. In dit derde van vier verplichte oudergesprekken wordt teruggekeken en vooruitgeblikt op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan. De hieraan verbonden onderwerpen zijn: de schoolvariabelen, leerlinggebonden doelen en signalen&interventies, het tussenrapport (cijferlijst) lesperiode B en de portfoliopresentatie. De mentor maakt hiervoor nog een afspraak met u en de verwachting is dat het gesprek online via teams gebeurt.  

- van 20 tot en met 28 februari is de voorjaarsvakantie. In deze week wordt voor de vijfde opeenvolgende vakantie een activiteitenprogramma georganiseerd voor leerlingen waarvoor continuïteit in schoolgang of begeleiding (dagelijks online-/op- maat belmoment) belangrijk is. Meer informatie volgt…

 

Sociale media

Regelmatig worden collega’s op school geconfronteerd met onhandige omgang, misbruik en grensoverschrijdend gedrag door leerlingen via sociale media. Daar het probleem op verschillende plekken ‘weer’ de kop op steekt zal het team extra inzetten op ondersteuning en sanctionering om onrechtmatigheden of erger te voorkomen. Uw hulp als ouder/verzorger wordt hierbij sneller dan gebruikelijk gevraagd, omdat dit een gezamenlijke aanpak van school én thuis vraagt. Dank alvast voor uw medewerking.

 

Tot slot, het blijft voorlopig een kwestie van volhouden en doorzetten. Deze coronacrisis is nog lang niet over. Voor onze collega’s is het blijven geven van fysiek onderwijs plus het tegelijkertijd verzorgen afstandsonderwijs behoorlijk ingewikkeld. We willen als voortgezet speciaal onderwijs school zo transparant mogelijk omgaan met alle van ons gevraagde coronamaatregelen en hebben daarbij oog voor de zorgen die er bij alle betrokkenen leven.

 

.

 

Namens het schoolteam groet ik,

 Handtekening Wim

                  

Wim van Ruitenbeek

Directeur

06-14794004


« terug naar het nieuwsoverzicht