Ouderinformatiebrief februari 2021

Clock
05 februari 2021
Krommerijn logo web

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

 

Het is met nog twee weken te gaan voorjaarvakantie. Een belangrijk moment in het schooljaar, omdat wij dan halverwege zijn. Daarom maakt de mentor en docenten in hun teams de tussenbalans op van alle individuele leerlingen. Dit ontwikkelingsresultaat wordt beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van uw kind/pupil. En wordt voorbesproken met de leerlingen en gedeeld in het oudergesprek op maandag 15 februari.

 

In het voortgangsgesprek wordt teruggekeken (vanaf Kerst) en vooruitgeblikt (naar mei) op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan. De hieraan verbonden onderwerpen zijn: de schoolvariabelen, leerlinggebonden doelen en interventies, het tussenrapport (cijferlijst) lesperiode B en de portfoliopresentatie. De mentor heeft een afspraak met u gemaakt voor een online-gesprek. In sommige gevallen zijn bij het gesprek ook extern betrokkenen aanwezig, hierover bent u geïnformeerd en wanneer van belang vind het gesprek (deels) fysiek plaats op school. Alle leerlingen zijn deze dag vrij en zijn natuurlijk wel aanwezig bij het gesprek.

 

Dan het Covid-nieuws uit de persconferentie van afgelopen dinsdag. Voor ons verandert er niet zoveel met de laatste bijstelling in maatregelen. Daarom hebben alle mentoren in de afgelopen dagen met de leerlingen gesproken over hun (extra) fysieke aanwezigheid. Hieruit zijn ook meer (of minder) dagen en in de ochtend, middag of hele dag onderwijs op school afgesproken. Dit is al aan u teruggekoppeld en geldt tot de voorjaarsvakantie en verder...

 

…want, na de onderwijsbreak (van 20 tot en met 28 februari) continueren wij onze (i)KRC-opzet met één maand, tot en met vrijdag 26 maart. Hiervoor kiezen wij omdat dit goed lijkt voor leerlingen en collega’s. Om met de laatste te beginnen, wij zien dit in de vitaliteit bij collega’s bevestigd en zij zijn hard nodig om het onderwijs te verzorgen, op afstand of fysiek. Dat lukte de afgelopen weken en het thuisonderwijs kon zelfs doorgang vinden met docenten in quarantaine. En zij lopen door (en naast) leerlingen met allerlei C19-varianten een verhoogd risico. Met het uitblijven van de versnelde mogelijkheid tot vaccinatie van onze collega’s zal deze situatie nog toenemen.

 

Daarbij komt ook nog -deels- de vervanging van langdurig afwezige collega’s. De collega’s Daniëlle, Kathalijne, Renske en Rien hebben weer progressie gemaakt in hun herstel, maar hervatten hun werkzaamheden nog niet voor de klas. Verder heeft meester Hugo om ernstig medische redenen zijn werkzaamheden moeten stoppen. Met de leerlingen is een verdeling over de verschillende klassen geregeld voor de komende tijd. Ook heeft juf Marijn terecht haar privésituatie voorrang moeten geven, wat door haar team goed wordt opgevangen. Daarentegen is meester Avelino nu gestart in de dagklas & NT2-klas en juf Annika gaat eerdaags weer starten na haar zwangerschapsverlof.

Met betrekking tot de leerlingen in de teams iKRC, de onder- en middenbouw blijft de situatie van schoolgang nog 6 weken als volgt:  Groen: In basis geldt tweede dagen online-les en drie dagen les-op-school. Voor zelfstandig reizende jongeren kan een combinatie op één lesdag gemaakt worden om daarmee een extra dag schoolgang te creëren.            

> Het ochtenddeel is van 8.15 uur tot 10.50 uur,

> het wisselmoment van 10.50 uur tot 11.40 uur en

> het middagdeel van 11.40 tot 14.15 uur.

 

Voor de leerlingen met taxivervoer organiseren wij altijd hele lesdagen.

Geel: De jongens en meisjes die ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen mogen een extra dag naar school. Zij worden opgevangen door de mentor en in combinatie met andere leerlingen werken zij in een lokaal of op het leerplein  

 

Rood: Wanneer het voor uw zoon/dochter/pupil belangrijk is (of vanwege vitaal beroep) is vijf dagen onderwijs op school altijd mogelijk. De weekindeling van de leerlingen bespreekt de mentor telefonisch met de ouders/verzorgers.

 

Voor de studenten van de deeltijd: examenklassen, brancheopleiding (beveiliging, keukenassistent, barbier etc) en arbeidstoeleiding wijzigt de aanwezigheid voor lessen en schoolexamens individueel. De mentoren hebben hierover intensief contact met de jongeren. Wanneer een lerend-werkende de stageplek kwijtraakt komt deze van 8.15-10.50 uur naar school voor begeleiding. Voor de ondersteuningsklassen (OKrc) zijn per leerling afspraken gemaakt over de persoonlijke invulling van online en fysiek onderwijs voor vijf lesdagen.

 

De lesdagen gaan door in de voorjaarsvakantie van 20 tot en met 28 februari. In deze vakantieweek wordt voor de vijfde opeenvolgende keer een activiteitenprogramma georganiseerd voor leerlingen waarvoor continuïteit in schoolgang of begeleiding (dagelijks online-/op-maat belmoment) belangrijk is. Inmiddels hebben zich voor deze dagen al verschillende leerlingen, met instemming van ouders/verzorgers opgegeven. Soms voor specifieke dag(en) of voor de gehele week deelname, enkele leerlingen maken afspraken voor belcontact. Deze week is in teams ook ieder ochtend van 9.00-10.00 uur de inlogmogelijkheid voor een begeleidde chat.

 

Net zoals andere jaren vragen we van de ouders een bijdrage in de kosten van alle bijzondere activiteiten en behoeften van onze leerlingen, de richtlijn voor de ouderbijdrage is €100,00 per schooljaar. De ouderbijdrage is een aanvulling op het budget dat school hiervoor al beschikbaar stelt. We willen tegemoet komen in de armoedeproblematiek die er is, de ouderbijdrage is vrijwillig en het is uw verantwoordelijkheid de bijdrage te betalen en te bepalen hoeveel u wilt geven. U hebt ook de keus om de upas hiervoor beschikbaar te stellen, dan betaalt u niets maar geeft u de upas mee aan uw kind/pupil, die op school een kopie laat maken voor de accountant. U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekening NL57RABO 0154 6921 07 ovv KRC ouderbijdrage 20-21 en de naam van uw kind/pupil.

 

Tot slot, in onze (covid)taal lukt het bijna alle leerlingen hun verantwoording te nemen voor hun camera en mondkapje. En wanneer vergeten, is het herstel ‘ weer aan’ – ‘weer op’ snel gemaakt. Daarin zijn wij een voorbeeld voor vele V(S)O-scholen en dat leggen wij ook iedere keer weer uit. Onze grootste succesfactor blijft het onderling aanspreken in jouw Positieve Omstandersrol! En ja, in sommige gevallen lukt het herhaaldelijk niet, dan is de leerling naar huis gestuurd.

 

Namens het schoolteam, “houd vol!”

 Handtekening Wim

 Wim van Ruitenbeek


« terug naar het nieuwsoverzicht