Ouderbrief mei 2021

Clock
02 juni 2021
zelftesten

Download hier de ouderbrief mei als PDF

Beste leerlingen, ouders / verzorgers,

Ik start deze brief met het reeds bekende nieuws dat alle scholen vanaf 7 juni volledig open zijn. Een enorme uitdaging voor collega-scholen en ook voor ons, ondanks dat wij nagenoeg de gehele coronaperiode vijf dagen geopend zijn geweest. Een volledige schoolgang voor iedereen is alleen mogelijk wanneer alle leerlingen en collega’s zich twee keer in de week (vrijwillig) testen. Daar zit gelijk het eerste probleem, hoe geven wij de testen mee voor thuis en twee, hoe ondersteunen wij de leerlingen waarbij dat niet lukt. Eindelijk hebben wij deze week onze levering aan zelftesten ontvangen.

Alle mentoren bespreken volgende week het protocol zelftesten. In navolging van vele collega VO-Scholen kiezen wij ervoor om de zelftesten voor leerlingen niet op school af te nemen, maar om deze één keer per week mee naar huis te geven. Op die manier kunt u met uw kind/pupil samen een afweging maken wel of niet te testen en hierbij te begeleiden. Wanneer ondersteuning op school nodig is geeft u dat dan aan bij de mentor. Wij vertrouwen op deelname, maar controleren daar niet op!

De pandemie is nog niet ten einde en het kabinet heeft besloten dat de anderhalve-meter-regel tussen leerlingen onderling in het voortgezet speciaal onderwijs wordt losgelaten. Dat terwijl lang niet alle medewerkers zijn (een tweede keer) ingeënt. Gelukkig is de mondkapjesplicht nog van kracht, maar enige zorgen onder docenten deel ik. Daarom is besloten de volledige openstelling te vertragen tot de week van 1 juli, want de stabiliteit in aanwezigheid van schoolteamleden blijft de sleutel voor het succesvolle openhouden van de beide locaties.

Voor de duidelijkheid, wij blijven dus vijf dagen open en in de komende dagen inventariseren de mentoren opnieuw welke leerlingen meer dan de drie dagen fysiek onderwijs nodig hebben. Of welke leerlingen gebaat zijn bij de onlinelesdagen, ook in relatie tot het functioneren in de klas. Zij bespreken hun bevindingen van de afgelopen covidmaanden met de leerlingen. Dit wordt ook teruggekoppeld aan u als ouder/verzorger, zodat er geen onduidelijkheden ontstaan.

Nationaal Programma Onderwijs

In de vorige ouderbrief gaf ik al aan dat de schets voor volgend schooljaar al duidelijk aan het worden is. Hierin is het antwoord op het wegnemen van opgelopen vertraging in leren, bewegen in een groep en individueel welzijn opgenomen. De overheid geeft hierbij richting middels een menukaart van mogelijkheden, waaraan een schoolscan voorafgaat. Wij hebben onze schoolscan voor het kwantitatieve gedeelte klaar en dat gaat over de op-, af- & uitstroomgegevens en de resultaten van de onlangs afgenomen niet-methodegebonden testen.

In het belangrijkere kwalitatieve onderdeel worden op alle zeven domeinen vanuit het ontwikkelingsperspectiefplan tenminste drie indicatoren ‘gescoord’. Deze input wordt in een individueel, deelgroep en klasprogramma vertaald. Volgend week wordt dit afgemaakt door de commissie van begeleiding in samenwerking met kernpartners, teamcoaches en vakdocenten. Voor het definitief maken worden externen en ouders&leerlingen uitgenodigd.

Examens

Deze weken ronden 30! studenten vmbo BBL (LWT)&KBL en brancheopleiding keukenassistent hun eindexamens af. Een spannende periode die voor -laten wij het hopen- allen een diploma of certificaat oplevert. In ieder geval overstegen ze zichzelf tijdens de stressvolle examenmomenten in discipline en dat schoolbeeld is meer dan hoopvol voor de overstap naar het MBO. Voor de jongeren en collega’s een compliment!

Tot slot, volgende week start week C7 en het einde van het schooljaar voor de andere leerlingen is ook in zicht. Wanneer nodig bent u gevraagd om op gesprek te komen om de tussenbalans van lesperiode C op te maken. Wilt u in Magister uw zoon/dochter/pupil extra volgen in de behaalde resultaten op overhoringen, repetities en toetsen. Hierbij is het belangrijk dat een 1,1 ingehaald moet worden, het liefst zo spoedig mogelijk. Het docententeam krijgt de instructie te voorkomen dat in de laatste week het beeld van een toetsweek ontstaat. Dat is in combinatie met de dan 100% fysieke aanwezigheid van leerlingen niet ‘bevorderlijk’!

Succes met de afronding van het schooljaar!
Wim van Ruitenbeek
Directeur

« terug naar het nieuwsoverzicht