Ouderbrief juni

Clock
22 juni 2021
Hoofdingang met nieuwe waarden

U kunt de ouderbrief hier als PDF downloaden 

 

 

Beste ouders, verzorgers,

 

Natuurlijk start ik deze ouderbrief met het heugelijk examennieuws. Afgelopen woensdag werden de uitslagen van 24 examenkandidaten bekend. De vlag kon uit! Van de 20 examenkandidaten VMBO hebben 18 het diploma behaald en 2 gaan herkansen. De 4 studenten van de opleiding Keukenassistent zijn allemaal geslaagd. Van harte, wij zijn trots..... en vieren dat -coronaproof- op de diploma-uitreiking (5&6 juli).

De zomervakantie nadert en de pandemie loopt op zijn einde. In die werkelijkheid lopen maatschappij en schoolomgeving nog uit elkaar. Daarom mogen activiteiten wel buiten en niet in school. Dat is bijvoorbeeld op een diploma-uitreiking van invloed, maar ook voor ons lustrumfeest. Het bedoelde programma van woensdag 23 juni kon alleen doorgang vinden in een volledige online-omgeving. Daarom hebben wij de festiviteiten afgeblazen, want wij kunnen niet zonder ontmoeting (en zijn ‘teams-moe’)! De bedachte onderdelen worden nu alleen met het team gedaan of verschoven naar onze jaarlijkse PBS conferentie (10 november).

Dus woensdag aanstaande wordt een studiedag en de leerlingen zijn nog steeds vrij. Wij gaan dan met het team aan de slag de met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dat betekent de schoolscan vertalen naar een praktische uitwerking in lesrooster, programmaonderdelen en monitorinstrumenten.  Nog steeds binnen vijf teams en twee locaties. De uitkomst van de studiedag wordt op onze website gepubliceerd en er volgt nog voor de zomer een ouderbijeenkomst ter legitimering. Na de volgende bekendmaking van verruimingen van schoolgebouwen wordt u voor dit fysieke samenzijn uitgenodigd.

In deze periode zijn de mentoren hard aan het werk met de analyses van de gemaakte toetsen: Cito, Deviant, TOA-test of drempelonderzoek. Deze resultaten worden meegenomen met de evaluatie van het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Onder regie van de orthopedagogen worden pedagogische- en didactische analyses beschreven voor het plan van volgend schooljaar. In het laatste oudergesprek op maandag 12 juli wordt het OPP’21-‘22 met u besproken. Verder ontvangt u dan het perioderapport C en de eindlijst met het oordeel is bevorderd, moet doubleren of is voorwaardelijk over. Voor sommige leerlingen is het noodzakelijk om proefwerken te herkansen of opnieuw te maken (herprofilering) om een (voorwaardelijke) overgang te behalen. Hiervoor is in de activiteitenweek een dag gereserveerd. Voor het laatste oudergesprek -en bij voorkeur in een ontmoeting óp school- wordt u tijdig door de mentor uitgenodigd. Wanneer er betrokkenen zijn die bij het eindejaargesprek moeten aanschuiven is dat vooraf met u afgestemd.

Tenslotte de personeelsupdate: juf Renske gaat niet re-integreren op het KRC. Zij heeft hierover het schoolteam geïnformeerd en daarmee komt een einde aan vijf jaar samenwerking. Het vertrek van collega’s én in deze tijd ook stagiaires geeft weer bewegingsruimte voor nieuwe mensen en ook de doorgroei in leerlingaantallen maakt dat noodzakelijk…. In deze weken ronden wij enkele vacatures af met geschikte, bekwame kandidaten. En de eerste twee zijn al aan het inwerken om een goede start te maken voor na de zomer. Dus welkom! juf Lieke en meester Danny.

Tot slot krijgt u spoedig informatie op de invulling van de laatste twee schoolweken. Alvast mededelen: wij organiseren géén activiteiten op externe locaties. Hoe gunstig de voorspellingen ook zijn, deze uitjes blijven onvoorspelbaar tot de zomer (advies GO-raad).

Geniet van de laatste corona-schoolweken, want voor je het weet ligt de covid-periode achter ons en jij allemaal mondkapjesvrij op het strand!

Vriendelijke groet,

Wim van Ruitenbeek

 

Extra: In navolging van het onlangs afgenomen leerlingtevredenheidsonderzoek ons verzoek deel te nemen aan de enquête voor ouders/verzorgers. Als u de volgende link https://onderzoek.scholenopdekaart.nl?xz=615571778 kopieert en in de adresbalk van uw browser plakt komt u meteen in de vragenlijst.


« terug naar het nieuwsoverzicht