Ouderbrief december

Clock
18 december 2020
Kar met kerstbroden

De brief kunt u hier als pdf vinden  en ook de PBS 4 families visueel waarnaar de brief verwijst.

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 

De eerste dagen van de tijdelijke ‘schoolsluiting’ zitten erop, er is véél ge-smst, gemaild en gebeld om informatie uit te wisselen in het belang van uw kind/pupil. We hebben 100% zicht op onze 205 leerlingen (én de 12 leerlingen klaar voor de start) dankzij uw medewerking. Dat zijn we gewend en deze samenwerking is plezierig in deze onzekere tijd. Graag vertel ik nu wat er tot nu toe gelukt is en wat nog staat te gebeuren in de komende tijd.

 

Voor alle klassen is deze week een online-omgeving aangemaakt. Ter compensatie voor het Kerstontbijt hebben alle leerlingen een kerststol meegekregen. Ook zijn de leerlingen vanmorgen gebeld en is de kerstgroetfilm 2020 van het schoolteam gedeeld. Deze is op de website www.krommerijncollege.nl/nieuws te zien. Nu heeft iedereen twee weken welverdiende vakantie.

 

Ook deze vakantie is onze school dagelijks op vrijwillige basis ‘online’ open tussen 9.00 en 10.00 uur. Alle jongens en meisjes kunnen via teams inbellen voor een -welzijns- praatje met een van onze MBT leden (Alexander, Bernadine, Debbie, Kiki of Wim). Voor meerdere leerlingen is in overleg met ouder(s)/verzorger(s) een verplicht belmoment(en) gepand tijdens deze 14 dagen met een van onze collega’s. En voor de vierde vakantie op rij is de school fysiek open voor activiteiten. Het animo voor deelname (met instemming door ouders/verzorgers) is geïnventariseerd en in de bemensing is onder leiding van Kerstschoolcoördinator meester Maarten voorzien.

 

Ons nieuwe jaar 2021 start op maandag 4 januari met een studiedag, alle leerlingen zijn dan vrij. Tijdens deze dag gaan de vakgroepen de lesperiode B planning herzien (de eerste van elf lesweken is geweest) om recht te doen aan deze coronaperiode met aangescherpte maatregelen. Vanaf dinsdag 5 januari starten de lessen online. Dat betreft de teams: iKRC, onder- en middenbouw. In het ritme van de dag nemen de mentoren contact op met hun groep om 8.30 uur, 11.00 uur en om 13.30 uur. Tussentijds kunnen de leerlingen de vakinhoudelijke docenten raadplegen voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens&Maatschappij en Mens&Natuur. De school gaat direct ‘open’ voor:

  • de examenleerlingen of studenten die het deeltijdprogramma werken/stage&leren volgen AT, BRO, LWT krijgen aangepaste lestijden: dagelijks van 10.50 -13.50 uur, voorafgaand (vanaf 8.15 uur) en achteraf (tot 15.55 uur) gevolgd door individuele onderwijstijd en KAS & BEV van 13.50 – 15.55 uur.
  • de ondersteuningsklassen, volgens regulier lesrooster. Voor individueel aanbod zijn afspraken gemaakt met ouders/verzorgers over lesdagen en lestijden.    
  • de individueel aangemerkte kwetsbare leerlingen en de jongeren met ouders/verzorgers in vitale beroepen komen weer naar de Kranenburgerweg of de Mesdaglaan.

Wij kiezen voor deze opzet, omdat deze volledig haalbaar is, zelfs bij een grote ziekte-uitbraak onder collega’s. Wel zo fijn die voorspelbaarheid voor uw zoon/dochter/pupil in deze ongewisse tijd.

 

Vanaf de tweede lesweek, die start op maandag 11 januari is de school weer helemaal open! Alleen leerlingen coronapreventief of met covid-klachten leren thuis, zoals dat de afgelopen periode ook ging. U dient wél uw kind/pupil spoedig af te melden voor fysiek onderwijs, zodat wij het afstandsonderwijs snel kunnen organiseren binnen de klas, deelgroep of individueel. Vanaf deze week worden ook de vakken kunst&cultuur, gym, sportsova, drama en horeca weer aangeboden. Wanneer met u en de leerling is

 

 

afgesproken dat hij/zij van klas zou gaan wisselen gebeurt dat in deze week. Ook de voorgenomen mentorwisseling(en) geschieden in deze week. U wordt na de Kerstvakantie hier definitief over geïnformeerd.  

 

Tenslotte is het is uit de belrondes duidelijk geworden dat veel stages op de bedrijven en instellingen doorgang hebben. Die studenten die niet naar hun leerwerkplek kunnen worden dagelijks opgevangen in de (digitale) opvangklas. Zij zijn hierover geïnformeerd via hun schoolaccount.

 

Bovenstaande aanpassing lijkt voor iedereen in het belang van zo goed, beter en best mogelijk onderwijs. Wij doen er alles aan een volledig vervangend programma te maken én misschien nog iets leuker dan normaal. In geval van groei van ziektegevallen onder collega’s wordt het onlineprogramma verkort in begeleidingstijd ten behoeve van de examenklassen. De examenkandidaten hebben de hoogste prioriteit wanneer het gaat om beschikbaarheid van personeel. Dit scenario lijkt op dit moment ver van onze school verwijderd!

 

Sinds kort is het middenbouwteam met juf Sabrina (mentor 2bbl) en meester Sergio (docent Engels) versterkt. Daar is de NT2/taalklas bijgekomen onder leiding van juf Loubna en met de terugkeer van juf Romy (zwangerschapsverlof) voor de dagklas zijn alle vijf de lokalen weer actief. Meester Wim van Bienen keert weer terug naar de onderbouw om de klas van vertrekkend collega juf Jade over te nemen. Hiermee is ook de re-integratie van juf Barbera op het iKRC beëindigd, zij is weer terug op haar mentorgroep 3tl/havo. Verder gaan juf Phoung-Thao en meester Wouter het KRC om verschillende redenen verlaten. In de ouderbrief van januari wordt een beter beeld te geven over het herstel van: juf Kathalijne, juf Danielle en meester Rien. Het vooruitzicht voor juf Lianne en meester Tonnie is dat beiden na de vakantie weer -online- voor de klas zitten.    

 

Tot slot een belangrijke mededelingen over één speciale van de 57 medewerkers van onze school. Want, meester Renier -sinds de zomer gedetacheerd- gaat definitief het Kromme Rijn College verlaten. Hij heeft een mooie ‘unieke’ baan gevonden op een VO-school in de stad. Zijn tomeloze inzet voor & geduld met leerlingen gaat hij daar continueren. Zijn ondersteuning van collega’s al vanaf de start als Pels-teamlid, later in de rol van teamcoach middenbouw en tot vorig jaar teamleider van het KRC heeft mede onze voorziening gebracht waar we nu staan. Wij laten dit moment voor een plezierig mens niet stilletjes voorbij gaan. We gaan op gepaste wijze proosten als bedank voor zijn ruim vijf jaren inzet.    

 

Samen brengen wij ook een toast uit op al het goede dat de komende vijf jaar ons gaat brengen. Naast  gezond en voorspoed, de voor onze school belangrijke onderwerpen: eindelijk de bestuurlijke overgang naar VO, een tweede (derde) definitieve locatie, de grens van 300 leerlingen per jaar voorbij, uitreiking van VMBO- én HAVOdiploma’s, het schoolteam met meer dan 75 medewerkers en in september ons tweede corona-vrije lustrum 10 jaar KRC!

 

Namens het team wens ik u een fijne vakantie toe met vooral prettige en rustige feestdagen. Ter inspiratie verwijs ik naar de website voor onze vertaling van het PBS4familie programma voor thuis. We zien de leerlingen graag weer gezond online of op school op dinsdag 5 januari.

 

Namens het schoolteam groet ik,

 

                   

Wim van Ruitenbeek
Directeur
06-14794004


« terug naar het nieuwsoverzicht