Ouderbrief april 2021

Clock
23 april 2021
Je kan het alleen samen 16 9

Op het KRC wordt gewerkt met PBS, een schoolbrede positieve pedagogische aanpak. Tijdens het begin van de coronacrisis hebben we met de reeks PBS 4 families een handreiking gegeven hoe PBS thuis vormgegeven kan worden. Deze informatie is nog te lezen op onze website. En toegevoegd is het inzicht vanuit psycholoog Steven Pont. Hij gaf onlangs voor de NUOVO scholengroep een online presentatie. Waarom wij deze denkwijze onderschrijven is, dat ook hij uitkomt bij de dialoog (luisteren, vragen stellen én samenvatten) thuis. 

Opvoeden in Coronatijd; door in gesprek te blijven.

Opvoeden van pubers kan lastig zijn zeker in deze coronatijd. Ook al is je puber zich bewust van de kans een kwetsbaar familielid te besmetten, toch kan het gebeuren dat je zoon/pupil naar buiten gaat om zijn vrienden te ontmoeten of je dochter/pupil naar een feestje gaat waar geen 1½ meter afstand wordt gehouden. In gesprek blijven door de mogelijke scenario’s en gevolgen, maar ook praten over gevolgen en eventueel schuldgevoel helpt. Je puber kan op die manier samen met jou afwegingen maken en praten over gedachten en gevoelens. Tips om in gesprek te gaan over coronamaatregelen:

  • Zoek met elkaar naar wat kan en laat vooral je puber aanvaardbare oplossingen aandragen.
  • Geef het goede voorbeeld, dan heeft je puber duidelijkheid.
  • Spreek er ook over met andere ouders, dat helpt ook om grenzen te bepalen.
  • Stimuleer je puber zich te laten testen als deze mogelijk corona heeft.
  • Vind daarbij inspiratie in de briljante slogan van de gemeente Den Haag: 'De test is gratis, je oma onbetaalbaar.'

Dit is onze aanmoediging, met de meivakantie voor de deur. En lees verder het nieuws artikel "Opvoeden in Coronatijd" en vindt alle PBis informatie bij elkaar op onze website!

 

Op de site ook uitgebreide informatie over zelftesten op school. De samenvatting is dat na de meivakantie alle collega’s preventief (2 keer per week) kunnen gaan testen. Ook kunnen zij snel risicogericht testen in geval van een signaal. Voor leerlingen komen ook testen beschikbaar, deze worden alleen verstrekt in het geval van risico. In navolging van vele collega VO-Scholen kiezen wij ervoor om de zelftesten voor leerlingen niet op school af te nemen, maar om deze mee naar huis te geven. Op die manier kunnen u en uw kind/pupil samen een afweging maken of en wanneer ze de test doen. Bij iedere keer dat een risicogerichte test wordt meegegeven naar huis krijgt u hierover een sms bericht. U ontvangt eenmalig een sms bericht om toestemming te geven uw kind/pupil te ondersteunen op school bij het afnemen van een zelftest. Heeft u vragen, neem dan contact op met school. Onderaan deze brief nog 2 bijlagen een brief met uitleg en het stappenplan van NUOVO.

 

In de meivakantie van maandag 26 april tot en met vrijdag 7 mei, is -onder leiding van meester Maarten- weer een mooi activiteitenprogramma gemaakt. Hiervoor hebben leerlingen zich bij hem of de mentor opgegeven. Naast het programma op school zullen ook weer leerling (on)voorspelbaar gebeld worden en mogen jongeren elke dag een online chat aanvragen welke wordt beantwoord. En dit is niet alleen voor leerlingen waarvoor continuïteit in begeleiding en schoolgang noodzakelijk is. Heeft u twijfel over deelname, zijn er vragen of heeft u iets gemist in het contact mail dan naar info@krommerijncollege.nl

 

Let op! Na deze twee vakantie weken zijn maandag 10 mei en dinsdag 11 mei normale les-/stagedagen. Daarna zijn alle leerlingen opnieuw vrij op woensdag 12 mei i.v.m. Suikerfeest, donderdag 13 mei i.v.m. Hemelvaartsdag en vrijdag 14 mei i.v.m. studiedag voor het schoolteam. Kortom een gekke week en daarom zullen alle wijzigingen van mentoraat, leerlingen en klassen daarna, in de week van maandag 17 mei ingaan. De mentor heeft wanneer er veranderingen zijn deze met u en uw kind/pupil besproken en voorspelbaar gemaakt aan de hele klas/groep.  

 

Wanneer de mentoraatsaanpassing met juffen Marijke & Dani betreft, dan gebeurt dit op 1 juni. Dan start ook de belangrijke eerste PTA-periode voor de 3e jaars, die doorstroom naar de 4e klas vmbo of pre-entree geeft. Het moment is vertraagd vanwege de eindexamenperiode, want dan is de begeleiding van hun mentoren en de collega’s uit het team deeltijd hierbij gewenst.

 

Vorige week ontvingen twintig jongemannen en -vrouwen een beloningsboeketje bloemen, omdat zij op tijd hun schoolexamenprogramma hebben afgerond. Zij gaan allen op voor hun VMBO-examen welke in de weken 17 mei tot 28 mei worden afgenomen in samenwerking met het Trajectum College. Aan het einde van het jaar gaan vijf kandidaten Keuken assistent hun eindproef doen onder leiding van juf Marjolijn. Dat belooft een lekkere aangelegenheid te worden.

 

Meester Pim heeft vooruitlopend op de versoepelingen zijn horeca-taken neergelegd en de stage van juf Eveline is afgerond. Het docententeam heeft één nieuwe collega in de onderbouw en dat is meester Adriaan. Hij is uitzendkracht die meester Arnoud (andere opdracht) vervangt. Meester Rien komt alweer drie momenten op school, maar het ziekteverloop van juf Renske is ongewijzigd.

 

Ik schrijf in deze brief dezelfde trots als in de april-editie, want het lukte afgelopen maand opnieuw de gebouwen Kranenburgerweg en Mesdaglaan dagelijks open te hebben voor examenkandidaten, kinderen van ouders met vitale beroepen en voor die jongens en meisjes waarvoor het ritme van dagelijkse schoolgang belangrijk is. Dat succes komt voornamelijk door de combinatie van drie fysieke dagen onderwijs en een tweetal effectieve online-les-dagen. Dat zetten wij door, ook in het licht van de eerste versoepelingen in de maatschappij. Ons kompas blijft de openstellingen van V(S)O scholen in Utrecht en omgeving.

De contouren voor volgend schooljaar zijn ook al duidelijk aan het worden. We gaan ervan uit om vijf dagen open te zijn om naast het gewone onderwijs het Nationale Programma Onderwijs uit te kunnen voeren. Om te komen tot een Programma is een brede analyse in de maak dat de opgelopen vertraging in leren, bewegen in een groep en individueel welzijn in beeld brengt. In mei wordt deze inventarisatie vertaald naar een menukaart aan interventies. Hiervoor stelt de overheid de komende 2 1/2 jaar veel geld beschikbaar. Ik presenteer in een van de volgende ouderbrieven onze gemaakte keuzes.

Wilt u uw stem als ouder/verzorger laten gelden maakt u zich dan kenbaar bij medezeggenschap@krommerijncollege.nl. In onze vernieuwde MR met personeelsgeleding heet ik u welkom en geef ik uitleg over een deelname vanuit de oudergeleding en/of participatie in de ouderraad. Een mooi moment, want er moeten veel keuzes gemaakt worden -in het belang van alle leerlingen- deze maanden!

Voor nu een bijzondere ‘vasten’ vakantie, want het is Ramadan. En voor iedereen óók een plezierige rustperiode om op te laden voor de laatste maanden onderwijs in coronatijd… Geniet!

 

En speciaal voor alle examentoppers héél véél succes met het centraal examen! 

Namens het schoolteam groet ik,

Handtekening Wim

Wim van Ruitenbeek

Directeur

Download de ouderbrief in PDF

Bijlage Steven Pont

Bijlage brief over zelftesten op het Kromme Rijn College

Bijlage stappenplan zelftesten van NUOVO


« terug naar het nieuwsoverzicht