2 juni gaan we weer naar school

Clock
28 mei 2020
Naar school in Coronatijd 260x170 1

‘weer naar school’ Juni 2020

Beste ouders / verzorgers,  

Namens ons schoolteam ‘Eid Mubarak’, aan al onze leerlingen die afgelopen zondag hun vastenperiode hebben afgesloten. Met de viering van het Suikerfeest konden zij en enkele van onze collega’s terugkijken op een bijzondere tijd, respect! De beloofde Iftar (avondmaal) door/met leerlingen, ouders, betrokkenen en schoolteam tijdens de ramadan zal op een later tijdstip ingehaald worden.

’Weer naar school’ Ja, de leerlingen kunnen op dinsdag 2 juni ‘weer naar school gaan’ en dat is een challenge voor onze 167 leerlingen. De opdracht voor het schoolteam om een veilige leeromgeving te creëren wordt eveneens gezien als een uitdaging. Dat is gebleken uit een peiling onder de teamcoaches, uit individuele gesprekken en bevestigd in de afdelingen. De oefensituatieweken met een beperkt aantal leerlingen hebben vooral laten zien dat het goed gaat én dat corona-provocatie meevalt. De 1,5 meter afstand (onder)houden bij de leerlingen onderling is het grote ding! En als dat niet is gelukt, dan gaan wij daar voorspelbaar mee om, door de leerlingen te laten herstellen in veelvuldig hun handen wassen. Verder zetten wij in op de goede omstandersrol, zodat jongens en meisjes elkaar herinneren: “…je moet afstand houden…”, waarschuwen: “…let op…!” of begrenzen: “…stop, houd afstand…”.

Tijdens onze studiedag afgelopen vrijdag heeft het schoolteam een plan gemaakt voor het fysieke ontvangst van leerlingen op school en in de klas. Bij binnenkomst bij het schoolhek en bij vertrek wordt iedereen door collega’s begeleid om de 1,5 meter zoveel als mogelijk te waarborgen. Overal zijn belijning en visualisaties aangebracht, is desinfectiemiddel, papieren handdoekjes en schoonmaakmiddel. De indeling in de lokalen is ruimtelijker gemaakt door andere plek voor kluisjes, tafeltjes en kast. Er wordt voor gekozen om het lokaal vergrendeld te houden tijdens de lessen, zodat contact tussen groepen beperkt wordt. De docent heeft zijn werkplek bij de toegangsdeur om deze altijd als eerste te kunnen openen. Het gangverkeer door leerlingen wordt vermeden. De docenten zijn er in gegroeid om in hun voorbeeldgedrag te blijven, hun gele hesje te dragen buiten het lokaal en de 1,5 meter krachtig te belonen en te begrenzen.

De nieuwste ervaringen leren dat bij het merendeel van onze leerlingen ons gedrag resulteert in wederkerigheid, dat zich vertaalt in discipline en corrigeerbaarheid. Die jongeren die situaties ingewikkeld maakte voor klasgenoten of collega’s zijn/worden verplaatst naar een groep met meer aandacht voor die ondersteuningsbehoefte, krijgen les na 13.30 uur of wij vallen voor zijn of haar bescherming terug op meer online-onderwijs. Toch is de groepsgrootte voor de periode tot de zomer op vier leerlingen per klas-, praktijk- en gymlokaal gesteld. Deze mogelijkheid biedt het VSO protocol ons, mits het onderwijs wel 100% wordt aangeboden. Dat deden wij al gewoon vanaf week één en blijven wij doen tot de zomervakantie. De door onszelf opgelegde beperking geeft ons een beheersbare situatie tussen docenten en leerlingen op plein, gang en klas. Met de helft van de populatie aanwezig in ons gebouw aan de Kranenburgerweg is aanvullend online onderwijs nodig om tot de volledige onderwijstijd te komen en het onderwijsprogramma lesperiode C af te kunnen ronden.  

Hoe krijg je toch alle leerlingen (bijna) iedere lesdag echt op school? Ons antwoord is het nieuwe denken in een ochtend- en middagdeel met als wisselmoment in het 5e uur. In dit ‘snoezeluur’ is de mogelijkheid voor leerlingen om pauze (30 minuten) te houden en zelfstandig te werken (maatwerk of eigen keuzetijd) met docent op afroep voor vragen. De twee normale pauzeskwartiertjes zijn vervallen om leerlingmassa’s te voorkomen. In schema:

lesdaginvulling

Lesuur

Tijd

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Optie 4

Ochtenddeel

1e t/m 4e uur

08.15-10.35 uur

Online

School

School

Online

Wisselmoment

5e uur

10.35-11.55 uur

Offline/pauze

Offline&pauze

Reizen

Reizen

Middagdeel

6e t/m 9e uur

11.55-14.15 uur

Online

School

Online

School

 

*In sommige groepen wordt het 5e uur wel gebruikt als lesuur, dit legt de mentor aan u en de leerling uit!

Aan de hand van het normale lesrooster wordt zowel in de ochtend als in de middag tenminste één structuurles aangeboden. In dit uur wordt middels ons lesframe lesgegeven en waardoor recht wordt gedaan aan de instructiebehoefte van leerlingen. Fysieke en online leerlingen zijn dan allemaal aan het werk met de docent. Tijdens de praktijklessen, gym of kunst en cultuur werken leerlingen op school in het praktijklokaal en de leerlingen thuis hebben een verwante thuisopdracht (hiervoor is géén online hulp op afroep).

De halve dagen oplossing maakt het mogelijk dat alle leerlingen ten minste vier van de vijf dagen op school kunnen komen. Onze praktijk is lastiger, omdat jongens en meisjes met de taxi komen (en dus de hele dag op school zijn), wij jongeren hebben die echt vijf (hele) dagen op school moeten zijn en de leerlingen met ouders met vitale beroepen hele dagen naar school komen. Daarom is er een schema gemaakt om ondanks bovenstaande factoren uw kind/pupil zoveel mogelijk naar school te laten komen. Deze momenten zijn met u besproken door de mentor.

Ook is het vervoer naar en van school onderwerp geweest van het mentorgesprek. Immers, binnen 8km moeten óók VSO leerlingen fietsend of lopend naar school. De eerste tien fietsen worden dinsdag afgeleverd bij leerlingen, zodat ook zij vanaf woensdag aan school kunnen komen. Buiten de 8km heeft de fiets ook de voorkeur of mogen ouders/verzorgers hun kind/pupil brengen. In ieder geval moet het openbaar vervoer vermeden worden tijdens de spits. In daluren is daar voor jongeren uit het VSO een uitzondering waarbij overmacht maakt dat OV vervoer de enige manier is om op school te komen. Van die kleine groep jongens en meisjes geven wij opstaphalte en tijd door aan de vervoerdersorganisaties (zoals alle VO scholen dat nu ook hebben moeten doen). Daarbij krijgt hij/zij een vervoersverklaring vanuit het KRC als bewijs dat zij gelegitimeerd met het OV reizen. De leerlingen met taxivervoer kunnen afhankelijk van maatschappij en gemeente gelijk dinsdag of pas later naar school gebracht worden. Wij hebben daar géén invloed op en laten het gesprek tussen taxi en u.    

Ten slotte hanteren wij nu de huisregel dat bezoekers aan onze school alleen komen na schooltijd. Dit betekent dat we de oudergesprekken in principe online organiseren of na schooltijd, u wordt door de mentor uitgenodigd. In uitzonderlijke gevallen zijn de ontvangsttijden op die momenten dat de leerlingen in hun lokaal zijn. Verder mogen onze medewerkers onder schooltijd niet van het terrein af om besmettingsgevaar te minimaliseren.  

Personeelsinfo: Het schoolteam neemt morgen afscheid van onze orthopedagoog Kirsten Leijenhorst. Zij heeft in ruim vier jaar honderden leerlingen, hun ouders & betrokkenen en vele collega’s (in hun mentorrol en het schrijven van OPP’s) ondersteund. Dat is een aderlating voor de school! Haar nieuwe Utrechtse werkgever Praktijk HSN, praktijk voor interculturele hulpverlening mag zich verheugen op een hardwerkende, betrouwbare en leuke collega! Dan meester René Simons, onze kok. Hij is gedurende zijn re-integratie tot het inzicht gekomen dat terugkeer naar het KRC niet meer past in zijn loopbaanperspectief. René verlaat het KRC eveneens per 1 juni en wij wensen hem succes met zijn verdere carrière. Het vertrek van collega’s geeft weer bewegingsruimte met nieuwe mensen… In deze weken ronden wij enkele vacatures af met geschikte, bekwame kandidaten. Ook voor de tijdelijke zwangerschapsvervanging van juf Romy en juf Annika zijn reeds twee bevoegde docenten gevonden. Alle nieuwe medewerkers maken kennis met de leerlingen en werken zich in tot de zomervakantie om een goede start te maken.          

Examenuitslag! Op donderdag 4 juni ontvangen de examenkandidaten hun telefoontje dat ze geslaagd/gezakt zijn! Aansluitend komen de geslaagden naar school voor hun definitieve cijferlijst en schoolpresentje. Als Coronamaatregel is bedacht om de cijfers en presentje in een drive-in opzet te organiseren. De school wil wel blije leerlingen zien, maar niet de verantwoording voor elkaar feliciterende (binnen 1,5 meter) jongeren. De leerlingen die gezakte zijn komen vrijdagochtend naar school om hun herkansing(en) te bespreken.

Geniet van je vrije dag op maandag 1 juni als gevolg van 2e pinksterdag!    

Namens het schoolteam, wij zien je graag weer op 2 juni!

 

Wim van Ruitenbeek

Directeur (06-14794004)

 

Bijlage: deel 4 PBiS


« terug naar het nieuwsoverzicht