Passend Onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en op ondersteuning bij zijn schoolloopbaan als dat nodig is. Met de landelijke invoering van passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 moet elke school aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, een passend arrangement bieden. De onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief staan centraal: wat heeft een leerling nodig, hoe kunnen we dat organiseren en wie is daarvoor nodig? Binnen het passend onderwijs zijn verschillende arrangementen:

  1. Intensief arrangement: leerlingen volgen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) op een aparte locatie, zoals het Kromme Rijn College. Het VSO biedt verschillende arrangementen aan die aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
  2. Mediumarrangement: leerlingen krijgen extra begeleiding op het normale onderwijsprogramma. Een voorbeeld hiervan is de tussenvoorziening OPDC Utrecht of een speciale trajectklas binnen het reguliere onderwijs.
  3. Basisarrangement: leerlingen krijgen lichte extra ondersteuning binnen het reguliere voortgezet onderwijs.

Overstap van intensief naar medium arrangement

Leerlingen van het Kromme Rijn College verlaten de school op weg naar het eindexamen. Ze stappen over naar een tussenvoorziening, een medium arrangement. In deze tussenvoorziening vervolgt de leerling de leerroute op weg naar het diploma en/of regulier onderwijs. Er zitten meer leerlingen in een klas en er is een meer schoolse aanpak. Op deze manier bereiden we leerlingen beter voor op het reguliere onderwijs en dit vergroot de zekerheid op een succesvolle schoolloopbaan. Wij hebben met deze scholen binnen de verschillende Samenwerkingsverbanden duidelijke afspraken gemaakt.

Meer informatie

>> Terug naar Kromme Rijn College