Ouders

Het Kromme Rijn College vindt ouderparticipatie erg belangrijk. Daarom organiseren we verschillende bijeenkomsten speciaal voor ouders/verzorgers. Dit zijn onder andere themabijeenkomsten, een klankbordgroep van ouders/verzorgers en mentorgesprekken. Ook in de MedezeggenschapsRaad (MR) zijn ouders/verzorgers vertegenwoordigd. Voor de mentorgesprekken wordt u door de mentor zelf uitgenodigd.

Oudergespreksmomenten

In een schooljaar vinden zes oudergespreksmomenten plaats. Het eerste gesprek bestaat uit de kennismaking met de nieuwe mentor aan het begin van het schooljaar/traject. Hier wordt het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) bekrachtigd door de ouders. Tijdens een aantal gesprekken, sommige op school maar meestal online, wordt de ontwikkeling van de leerling doorgenomen en wordt het tussenrapport, het perioderapport en het eindrapport besproken. De mentor nodigt de ouders uit voor deze gesprekken.

Ouderdagen*

Maandag 12 oktober 2020
Maandag 15 februari 2021
*Leerlingen zijn de gehele dag vrij en komen alleen naar school voor het oudergesprek

Ook kunt u op elke werkdag op afspraak om 09.00 uur terecht om kennis te maken met onze school door een kort gesprek en rondleiding. Dit kunt u  telefonisch aanvragen 030-8505600

Klankbordgroep ouders/verzorgers

Het Kromme Rijn College vindt de participatie van leerlingen en ouders / verzorgers erg belangrijk. De eerste bijeenkomst in 2019 is op maandag 28 januari om 18.30 uur. Het jaarplan van de school zal dan besproken worden, maar is uiteraard ook ruimte om een eigen onderwerp in te brengen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij de mentor van uw kind / pupil.

Ouderthemabijeenkomst

Het opvoeden van de jongere is een gemeenschappelijke taak van ouders / verzorgers en school. Daarom regelt de school ook dit jaar weer een SPBS conferentie waar u als ouder/verzorger van uw kind/pupil van harte welkom bent. U kunt met één van de ouderbrieven een uitnodiging verwachten en u vervolgens opgeven bij de mentor. 

 

Ouderbrieven

We sturen regelmatig brieven naar ouders. Op deze pagina vindt u het overzicht met alle brieven van dit schooljaar.

 

>> Terug naar Kromme Rijn College