Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met o.a. de ontwikkeling van het pedagogisch en didactisch klimaat op school om het onderwijs op het Kromme Rijn College te verbeteren. Om als MR goed te kunnen functioneren, is het belangrijk dat ouders/verzorgers goed vertegenwoordigd zijn in de MR. Alleen dan kunnen wij zorgen voor een goed klimaat op school waarin de leerlingen zich prettig voelen. Aanmelden is mogelijk via het secretariaat.

 

>> Terug naar Kromme Rijn College