Leerlingen

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op het Kromme Rijn College. Elke klas heeft een vertegenwoordiger in de leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee over verschillende onderwerpen en wordt zo betrokken bij onder andere het onderwijs en het maken van afspraken.


De leerlingenraad vergadert iedere 14 dagen met een lid uit het managementteam, meestal de directeur. Een aantal keer per jaar is het overleg met de medezeggenschapsraad (MR). De onderwerpen kunnen door het bestuur of de schoolleiding bepaald worden, maar ook door de leerlingenraad zelf.

 

>> Terug naar Kromme Rijn College