Kromme Rijn College

Welkom op de website van het Kromme Rijn College, een school voor leerlingen met internaliserende- en of externaliserende gedragsproblematiek!

 

Onze school verzorgt onderwijs voor het havo, het vmbo; basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg en het praktijkonderwijs. Wij werken in ons onderwijs samen met scholen in praktijkonderwijs, vmbo en havo en het orthopedagogisch centrum Utrechtse school om het voor onze leerlingen mogelijk te maken dat zij uiteindelijk naar regulier onderwijs terug kunnen keren.

 

Op onze site vindt u meer informatie over de missie en visie van de school, de leerroutes, onze werkwijze en de ondersteuningsmogelijkheden. 

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Bel onze school. Op onze contactpagina vindt u onze gegevens.

Acquisitie via onze site wordt echter niet op prijs gesteld.