Kromme Rijn College

Welkom op de website van het Kromme Rijn College, een school voor leerlingen met internaliserende- en of externaliserende gedragsproblematiek!

Hier vindt u informatie over de missie en visie van de school, de leerroutes, onze werkwijze enĀ de ondersteuningsmogelijkheden. Verder leest u over de ouderbijeenkomsten, de leerlingenraad en onze samenwerkingspartners. Onder [Aanmelden] vindt u informatie over de toelaatbaarheidsverklaring en het aanmeldformulier. Onder [Praktische informatie] staan alle gegevens met betrekking tot de lesuren, de jaarplanning, Magister en onze procedures.


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Bel onze school. Op onze contactpagina vindt u onze gegevens.

Acquisitie via onze site wordt echter niet op prijs gesteld.