Ouders

Het Kromme Rijn College vindt ouderparticipatie erg belangrijk. Daarom organiseren we verschillende bijeenkomsten speciaal voor ouders/verzorgers. Dit zijn onder andere themabijeenkomsten, een klankbordgroep van ouders/verzorgers en mentorgesprekken. Ook in de MedezeggenschapsRaad (MR) zijn ouders/verzorgers vertegenwoordigd. Voor de mentorgesprekken wordt u door de mentor zelf uitgenodigd.

Oudergespreksmomenten

In een schooljaar vinden zes oudergespreksmomenten plaats. Het eerste gesprek bestaat uit de kennismaking met de nieuwe mentor aan het begin van het schooljaar/traject. Hier wordt het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) bekrachtigd door de ouders. Tijdens de volgende vijf gesprekken wordt de ontwikkeling van de leerling doorgenomen en wordt het tussenrapport, het perioderapport en het eindrapport besproken. De mentor nodigt de ouders uit voor deze gesprekken.

Ouderdagen*

Vrijdag 31 augustus en maandag 4 september 2017
Maandag 09 oktober 2017
Maandag 18 en dinsdag 19 december 2017
Maandag 19 februari 2018
Maandag 23 april 2018
Maandag 9 juli 2018
*Leerlingen zijn de gehele dag vrij en komen alleen naar school voor het oudergesprek

Klankbordgroep ouders/verzorgers

Het Kromme Rijn College vindt de participatie van leerlingen en ouders / verzorgers erg belangrijk. De eerste bijeenkomst is op woensdag 28 september om 18.00 uur. Het jaarplan van de school zal dan besproken worden, maar is uiteraard ook ruimte om een eigen onderwerp in te brengen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij de mentor van uw kind / pupil.

Ouderthemabijeenkomsten

Het opvoeden van de jongere is een gemeenschappelijke taak van ouders / verzorgers en school. Daarom regelt de school een aantal themabijeenkomsten. De aftrap is dit schooljaar op woensdag 28 september om 19.00 uur (eindtijd 21.15 uur). In een drietal rondes maakt u kennis met ons Positive Behavior Support (PBS) ook voor thuis!, (game)-verslaving en veilig-online. De presentaties worden verzorgd door onze externe partners: PI-Research, Halt., en Victas. U heeft op de ouderdag een uitnodiging ontvangen, maar nog niet iedere geïnteresseerde heeft zich definitief opgegeven bij de mentor.

Ouderbrieven

We sturen regelmatig brieven naar ouders. Op deze pagina vindt u het overzicht met alle brieven van dit schooljaar.

 

>> Terug naar Kromme Rijn College