Missie

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en op ondersteuning bij zijn schoolloopbaan als dat nodig is. Met de landelijke invoering van passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 moet elke school aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, een passend arrangement bieden. De onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief staan centraal: wat heeft een leerling nodig, hoe kunnen we dat organiseren en wie is daarvoor nodig?

Wij hebben als missie om leerlingen binnen drie jaar te schakelen richting tenminste het medium arrangement. Dit betekent dat veel leerlingen op weg naar het eindexamen overstappen naar een ‘tussenvoorziening’, bijvoorbeeld het OPDC Utrecht. Sommige jongeren gaan rechtstreeks naar het regulier onderwijs. De toeleiding en eisen zijn dan anders geformuleerd. In de tussenvoorziening vervolgt de leerling de leerroute op weg naar het diploma en/of regulier onderwijs. Daar zitten meer leerlingen in een klas en er is een meer schoolse aanpak. Op deze manier bereiden we leerlingen beter voor op het reguliere onderwijs en dit vergroot de zekerheid op een succesvolle schoolloopbaan. Wij hebben met deze scholen binnen de verschillende Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs duidelijke afspraken gemaakt.

 

>> Terug naar Kromme Rijn College