Aanmelden

Om toegelaten te worden op het Kromme Rijn College heeft elke leerling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, waarin een bekostiging voor een intensief arrangement wordt toegewezen. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind op het Kromme Rijn College.

 

Via 'Aanmelding en Plaatsing' kunt u hier meer over lezen en vindt u de uitleg waarom we de ouders gelegenheid geven eerst het oriëntatieformulier (PDF) of oriëntatieformulier (Word document) in te vullen. Na de oriëntatie kunt u hier ook het aanmeldformulier(PDF) of aanmeldformulier(Word document) vinden om in te vullen. Uw handtekening mag later worden ingevuld. U kunt dit aanmeldformulier na invullen mailen naar info@krommerijncollege.nl met de bijlagen zoals genoemd in het aanmeldformulier.